Arbejdsområde

Jan arbejder i direkte forlængelse af henvendelser fra DN’s medlemmer og afdelinger i spørgsmål om sårbare fugle, bilag 4 arter, Natura 2000 områder, og alt hvad der har med den beskyttede natur at gøre.

Derudover har han i en årrække arbejdet som DNs råstofekspert og kulturhistoriske forkæmper for gravhøje og sten- og jorddiger.

Skal der formuleres nogle skarpe klager til Natur- & Miljøklagenævnet eller arbejdes hårdt for naturen i udvalg og arbejdsgrupper er Jan ofte i forreste linje. Succesraten er i hvert fald godkendt med mere end halvdelen af sagerne afgjort til større fordel for naturen end ellers.

Jan er gummistøvle-biolog og stor tilhænger af græssende dyr i naturen, mere ild i naturplejen og er i det hele taget aktiv i naturplejen rundt omkring.

Derudover er han en efterspurgt oplægsholder for såvel eksterne som interne interessenter.

CV

Karriere

Naturmedarbejder Danmarks Naturfredningsforening 2008-

Botanisk og ornitologisk konsulent 1999-2005

Underviser 2003-2008

Uddannelse

Cand. Scient. i biologi på Københavns Universitet, 1995

Natur & miljø