Arbejdsområde

Jens La Cour arbejder med bl.a. med koordinering af og interessevaretagelse i EU-sager, tværgående miljøpolitik, public affairs, miljøøkonomi og klimakommuner, møder med interessenter, koordinering med frivillige samt mediedækning.

Han er kampagneleder for klimakommuner og klimakommune Plus. Han står for udvikling af public affairs-området i sekretariatet, og arbejder med DN’s deltagelse på Folkemødet.

Tidligere har han været projektleder for ”DN i byen” og bidraget bl.a. til vores Energiforsyningspolitik, Produktionspolitik og Klimatilpasningspolitik, Han har deltaget i arbejdet med strategiske sigtelinjer.

Internationalt står han for dialog med EU-Kommissionen, Europa-parlamentsmedlemmer og er det danske medlem af bestyrelsen for European Environmental Bureau (EEB).

Tillidsposter

Bestyrelsesmedlem; European Environmental Bureau, Bruxelles

EU- specialudvalget for miljø og §2 udvalget for landbrug og fødevarer (EU-specialudvalg)

CV

Karriere

EU og miljøpolitisk rådgiver Danmarks Naturfredningsforening 2007-

Fuldmægtig Miljøstyrelsen 2001-2007

Fuldmægtig Miljøministeriets departement 1998-2001

Ekstern Lektor, institut for Statskundskab, Københavns Universitet 1998-2000

Konsulent Kommunernes Landsforening 1996-1998

Uddannelse

Cand.scient. adm. Roskilde Universitet, 1995

Natur & miljø