Arbejdsområde

Jens Peter arbejder med miljøgodkendelser og miljøvurderinger af virksomheder. Det er virksomheder som kraftværker, slagterier, mejerier, maskinfabrikker, autoværksteder samt mange andre.

Cirkulær økonomi og forebyggelse spiller en central rolle for arbejdet.

Virksomheder skal tilskyndes til fremover at benytte sekundære ressourcer i deres produktion, dvs. ressourcer, der tidligere har været anvendt. På denne måde mindskes udnyttelsen af naturen som ressource samtidigt med, at udledninger og dermed forurening af natur og miljø mindskes.

Desuden arbejder Jens Peter med:

  • Assisterer DN lokalafdelinger med sager om industrivirksomheder, Deltager i mange udvalg i Miljøstyrelsen om fremtidens miljøregulering af virksomheder om branchebekendtgørelser, standardvilkår, BREF noter (EU regler om miljøgodkendelser) m.v.
  • Deltager som teknisk ekspert/repræsentant for European Environmental Bureau, EEB (paraplyorganisation for europæiske miljøorganisationer i Europa og som DN er medlem af) i tekniske arbejdsgrupper nedsat af EU Kommissionen for affaldsforbrænding, affaldsbehandling, fødevareindustri m.fl.
  • Er medlem af EEB arbejdsgrupperne; industri, luftforurening og affald.

CV

Karriere

Miljøpolitisk medarbejder, Danmarks Naturfredningsforening 2011 -

Miljøsagsbehandler i forskellige kommuner, 1986-2010

Uddannelse

Ph.d. 1997 – 2000 (udstationeret i 1999 på Twente Universitet, Holland)

Cand. techn. soc., Roskilde Universitet 1987

Natur & miljø