Arbejdsområde

Kaare arbejder med rejsning af fredningssager efter naturbeskyttelsesloven. Han fungerer desuden som projektleder på fredningssager fra opstart til, de er endeligt afgjort i Fredningsnævn og/eller Natur- og Miljøklagenævn.

Arbejdet indebærer udarbejdelse af fredningsforslag, forhandling med offentlige myndigheder og private lodsejere, formidling, pressehåndtering mm.

CV

Karriere

Fuldmægtig, Naturstyrelsen

Projektmedarbejder, Københavns Universitet, Skov & Landskab

Underviser, Skoletjenesten Københavns Universitet

Uddannelse

Cand.scient. i landskabsforvaltning, Københavns Universitet

Bachelor i naturressourcer, Københavns Universitet

Natur & miljø