Arbejdsområde

Lisbet Ogstrup arbejder med Danmark Naturfredningsforenings politik i forhold til landbrugets arealanvendelse og næringsstofbelastning af natur og vandmiljø samt Danmarks forpligtelser i EU med at beskytte den danske natur i det åbne land.

CV

Karriere

Landbrugspolitisk seniorrådgiver, Danmarks Naturfredningsforening 2015-

Fuldmægtig, Miljøstyrelsen 2007-2015

Fuldmægtig, Skov- og Naturstyrelsen 2003-2007

Fuldmægtig, Landsplanafdelingen 1994-2003

Regionplanlægger, Vejle Amt 1989-1994

Uddannelse

Cand. hort. arch. Den Kgl. Vet.- og Landbohøjskole 1989

Natur & miljø