Arbejdsområder

Produktion og forbrug: Affalds- og ressourcepolitik, på EU, nationalt og lokalt niveau. Det omfatter alt fra affaldsdirektivet, cirkulærøkonomi-pakken, national ressourcestrategi herunder de forskellige nationale indsatser, især i forhold til madaffald og plast. Samt lokale affaldsplaner. Dertil kommer arbejdet med farligt affald, herunder atomaffald.

Mere forbrugerrettede aktiviteter er f.eks. miljømærkenævn, grønne indkøb, mikroplastkampagne mm.

Energiforsyning: Udarbejdet DNs energiforsyningspolitik i 2010 samt den revideret udgave i 2017, fokuseret primært på skifergas og biogas.

Tillidsposter

DNs repræsentant i:

Miljømærkenævnet

Miljøstyrelsens følgegruppe angående PEF (Produkt Environmental Footprint)

Tænk Kemis følgegruppe

Styregruppe for forum for offentlige grønne indkøb

Medlem af Dakofas Teknisk råd

92-gruppe: DNs repræsentant i Fællesgruppen samt arbejdsgruppen; klima

Kontaktforum i Dansk Dekommissionering (DD)

Interessentforum hos energinet.dk

EEB arbejdsgruppe om affald

Ansvarlig for DNs miljøfaglige udvalg

DNs 2. repræsentant i: klima- og energispecialudvalg samt miljø-specialudvalg.

CV

Karriere

Energi- og miljøpolitisk seniorrådgiver Danmarks Naturfredningsforening 2008-

Uddannelse

Cand. tech. soc. Roskilde Universitet, 2007

Natur & miljø