Arbejdsområder

Lasse Jesper Pedersen arbejder i afdelingen for Miljø- og klima. De primære arbejdsopgaver relaterer sig til den nationale planlægning på energiområdet, men også både lokale sager og internationale beslutninger med national relevans. Herudover arbejder Lasse med miljøvurdering og miljøgodkendelser.

Nøgleord: Energiforsyning, Vindenergi, Solenergi, Biomasse, Bioenergi, Biobrændsler, Varmepumper, Energibesparelser, Transport og Ny teknologi, Miljøvurdering, Miljøgodkendelser og VVM.

Tillidsposter

Specialudvalget for Energi-, Forsynings- og Klimapolitik (Energistyrelsen)

Bioenergiarbejdsgruppen i EEB (European Environmental Bureau)

92- Gruppens klimagruppe og Bioenergigruppe.

Følgegruppe til brancheaftale om bæredygtig biomasse.

Faglig sekretær for Klima- og Agenda21-netværket i DN

Energinets Interessentforum

Partnerskabet for bæredygtig bioraffinering

CV

Karriere

Klima- og energipolitisk rådgiver, Danmarks Naturfredningsforening 2016 -

Plan- og projektmedarbejder, Danmarks Naturfredningsforening 2013 - 2015

Informationsmedarbejder, Miljøministeriet 2010 – 2013

Uddannelse

Cand.tech.soc. Roskilde Universitet, 2013

Natur og miljø