Arbejdsområde

Det åbne land, adgang, nationalparker, strandbeskyttelse, landzone.

Annette har været ansat i Danmarks Naturfredningsforening siden 2008. Hendes primære arbejdsområder er planloven og naturbeskyttelsesloven, med fokus på det åbne land, strandbeskyttelseslinjen, bevaring af kystlandskabet, adgangsforhold og nationalparker.

Hun er en engageret generalist med lang og solid sagsbehandlererfaring. Hun kan hurtigt vurdere, om der er naturmæssige, landskabelige, miljømæssige eller rekreative værdier og potentialer som kræver, at foreningen skal involveres i en sag og hun rådgiver med sikker hånd foreningens frivillige og øvrige medlemmer.

Annette udarbejder desuden høringssvar til lovforslag og lovændringer, plejeplaner, nationalparker m.v. Hun har desuden bidraget til udarbejdelsen af flere af foreningens politikker, herunder kystpolitik, naturpolitik og adgangspolitik og er rutineret i at jonglere med omfattende høringsprocesser.

Annette repræsenterer foreningen i flere styregrupper og fonde.

Uddannelse

Cand. Hort. Arch. 1996

Organisation, mobilisering og frivillighed