Arbejdsområder

Mads Peters arbejdsområder handler helt overordnet om at bringe foreningens organisatoriske enheder tættere sammen. I en stor og relativ kompleks forening som DN kræver det en vedvarende indsats at bevare smidighed og dynamik. Mere konkret er hans opgaver flg.:

 • Konsulentbistand til foreningens afdelinger og samråd (f.eks. Podio, Umbraco, Campaign Monitor, Outlook m.fl.)
 • Planlægning og afholdelse af to årlige repræsentantskabsmøder samt betjening af repræsentantskabets dagsordenudvalg
 • Administration af Grønt Guld-puljen (udmøntningen af en samarbejdsaftale mellem Velux-Fonden og DN) på ca. 1,5 mio. kr., øremærket foreningens aktive ældre
 • Administration af DN’s egen projektpulje på ca. 100.000,- kr., øremærket foreningens afdelinger

CV

Karriere

 • Københavns Kommune
 • MAN Diesel & Turbo
 • Danish Electro-Instrument Factory
 • Bloddonorerne i Danmark

Uddannelse

 • Certificeret projektleder (PRojects IN Controlled Environments II)
 • Strategisk kommunikatør (forandringskommunikation)
 • Cand. Mag. i Europastudier

Organisation, mobilisering og frivillighed