Marianne Thorsø Nielsen er freelance projektleder for Sommerfuglepartner i afdelingen Organisation, Mobilisering og Frivillighed - et projekt, hvor virksomheder får hjælp af frivillige Sommerfugleambassadører til at gøre deres frie arealer mere insektvenlige.

Organisation, mobilisering og frivillighed