CV

Karriere

Natur- og Plandirektør, Danmarks Naturfredningsforening, 2013-

Afdelingschef Natur & Plan, Danmarks Naturfredningsforening, 1994-2013

Regionplanlægger og naturforvalter, Vestsjællands Amt 1991-1994

Landskabsarkitekt, Linköpings Kommune 1989-1991

Uddannelse

Landskabsarkitekt, Den Kgl. Veterinær og Landbohøjskole 1988

Strategi, organisation & medlemmer