Faglig baggrund:

  • Folkeskolelærer i 1985 med linjefag i geografi og biologi. Eksamen i miljøforvaltning på KVL i 1987.
  • Informationsmedarbejder på Vejles nye grønne affaldssystem i 1989.
  • Timelærer på DLH Odense i natur/teknik i 1994. 3/4 exam. pæd. i naturfag på DLH i 1996.
  • Naturvejleder uddannelse i 1999.
  • Jeg har været med i forskelligt bestyrelsesarbejde gennem årene, bl.a. i firmaet K/S Danmuslinger, Mariager og Bioteam a.m.b.a. Hammel (formand).
  • Jeg har været radiomedarbejder på Vejle Lokal Radio, og forfatter på naturfaglige skolebøger.
  • Jeg er formand for Naturhistorisk Forening for Vejle.

Foreningsbaggrund:

Medlem af bestyrelsen i DN Hedensted siden 2013.

Interesseområder:

Vandmiljøet i det ferske og salte vand. naturforvaltning, naturbeskyttelse, naturpleje, projektarbejder og kommunikation.

Hovedbestyrelsen