Faglig baggrund:

Biolog, ph.d. fra Københavns Universitet. Ansat som forsker Center for Makroøkologi, Evolution og Klima på Københavns Universitet med særlig fokus på beskyttede områder og ’citizen science’ i Danmark – bl.a. Danmarks Naturfredningsforenings projekt Biodiversitet Nu.

Tidligere ansat ved Universitetet i Cambridge, UK hvor han forskede i beskyttede områder med særligt fokus på at reducere trusler.

Formand for IUCNs World Commission on Protected Areas’s Management Effectiveness ekspert gruppe og medlem af bestyrelsen for den Europæiske afdeling af Society for Conservation Biology.

Foreningsbaggrund:

Personligt valgt medlem af Repræsentantskabet fra 2009. Medstifter af Studenterkomiteen på Københavns Universitet og formand for samme 2006-2008.

Interesseområder:

Naturbeskyttelse og -bevaring, landbrugets rolle i naturdebatten, naturskov, biologisk mangfoldighed, landskabsforvaltning og -planlægning, natursyn, DN's netværk og de aktives rolle i foreningen.

Hovedbestyrelsen