Faglig baggrund:

Biolog, ph.d. fra Københavns Universitet. Ansat som forsker i naturbeskyttelse ved Universitetet i Cambridge med særlig fokus på beskyttede områder.

Tidligere ansat ved Center for Makroøkologi, Evolution og Klima på Københavns Universitet, hvor han deltog i udviklingen af Danmarks Naturfredningsforenings projekt Biodiversitet Nu.

Foreningsbaggrund:

Personligt valgt medlem af Repræsentantskabet fra 2009. Medstifter af Studenterkomiteen på Københavns Universitet og formand for samme 2006-2008.

Interesseområder:

Naturbeskyttelse og -bevaring, landbrugets rolle i naturdebatten, naturskov, biologisk mangfoldighed, landskabsforvaltning og -planlægning, natursyn, DN's netværk og de aktives rolle i foreningen.

Hovedbestyrelsen