Faglig baggrund

Min faglige baggrund udgør et linjefag i biologi og en naturvejlederuddannelse.

Foreningserfaring

Jeg har været lokalformand i Hjørring i mange år, og jeg kender til de mange roller og ansigter, som en lokalformand/-kvinde har: I forhold til politikere, embedsfolk, egen bestyrelse, medier, andre foreninger, osv. Samtidig ved jeg også hvor forskelligartede lokalafdelingerne er. De politiske og sociale betingelser, som afdelingerne arbejder under, er vidt forskellige, og vi har derfor udviklet forskellige arbejdsformer og måder at agere på. Det er afgørende at de repræsentanter, som vælges til HB, har en dyb forståelse og respekt for dette. Og det er afgørende for sammenhængen i foreningen at vi har flere medlemmer i HB som anerkender og respekterer vores store ”DN-diversitet” og som også kan anskue problemstillingerne med lokale øjne – uden at miste helikopterperspektivet.

Mærkesager

  • Flere lokale konsulenter/igangsættere og styrkelse af afdelingerne – bedre samspil i DN
  • I strategidebatten skal der også være fokus på hvordan vi påvirker og ændrer natursynet bredt hos befolkning og politikere
  • Forbedringer af NBL og planlov så biodiversiteten styrkes (evt. biodiversitetslov og naturzoner)
  • Klima skal fortsat stå højt på vores dagsorden - samtænkning
  • Ny kystpolitik for DN – vores største areal med egentlig ”vild” natur er ved kysterne, som trues af kystsikring og havstigninger. Kommunerne kan ikke løfte opgaverne på en ansvarlig måde
  • Parker i byerne: mere bæredygtig og naturvenlig drift og pleje af de kommunale arealer og parkerne og mere by-økologi

Hovedbestyrelsen