Faglig baggrund

 • Cand.mag. i dansk og samfundsfag
 • Gymnasielærer i Island
 • Ledende stillinger inden for kommunikation og personaleledelse
 • Egen virksomhed i Leonidas Kommunikation

Foreningsbaggrund

 • Medlem af DN siden 1982
 • Lokalbestyrelsen i DN Nordfyn 2008
 • Formand for DN Nordfyn 2013
 • Formand for Samråd Fyn 2018

Interesseområder

 • Sætte natur-, miljø- og klimadagsordenen højt på listen
 • Formidle glæden ved naturens mangfoldighed
 • Skabe lokal interesse for at bidrage til naturbeskyttelse og biodiversiteten
 • Etablere kontakt og forståelse mellem grønne interesser og erhvervsinteresser til gavn for naturen

Hovedbestyrelsen