Faglig baggrund

  • Hortonom, (Gartneri og Frugtavl)
  • Ph.d. og lektor i landskabsforvaltning ved Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet.

Foreningsbaggrund

  • Medlem af DN Gentofte siden 2003.
  • Medlem af Planfagligt Udvalg siden 2008.

Interesseområder

Naturbeskyttelse, landskabsforvaltning og -planlægning, samarbejdsdrevet planlægning, landbrugslandskabets udvikling, landmanden som naturforvalter og botanik.

Kontakt

E-mail: lokr@life.ku.dk

Tlf.: +45 39 29 13 06

Hovedbestyrelsen