Faglig baggrund:

Indehaver af Merete Vigen. Kultur- og naturformidling. Uddannet vævelærer fra Kerteminde Håndarbejdsseminarium.

Foreningsbaggrund:

Bestyrelsesmedlem i DN Varde siden 2000, Afdelingsformand siden 2008. Medlem af Organisationsudvalget siden 2013. Tidligere samrådsformand i Ribe Amt.

Interesseområder:

Formidling og kommunikation, organisationspolitik, biodiversitet, naturpleje, folkeoplysning, projektmageri. Filsø.: Udpeget af DN til Filsø Naturråd, Aage. V. Jensen Naturfond. Vrøgum Kær: Initiativtager til Danmarks Naturfonds opkøb af Vrøgum Kær i 2005. Nu lokal tovholder.

Hovedbestyrelsen