Faglig baggrund

  • Cand. scient i biologi
  • Professor i Land- og Havebrugszoologi ved Københavns Universitet fra 1988-2015. Nu professor emeritus sammesteds.

Foreningsbaggrund

  • Medlem af Naturfagligt Udvalg siden midten af 1990’erne.

Interesseområder

Dansk natur generelt, og i særlig grad insekterne.

Skadedyrspecialist med fokus på skadedyrbekæmpelse med mindst mulig anvendelse af kemiske midler.

Betydningen for flora og fauna af landbrugsarealets anvendelse og driftstiltagene.

Hovedbestyrelsen