Faglig baggrund:

• Uddannet som EUD skovbruger (skovarbejder) ved Gråsten Statsskovdistrikt (1998-2001)
• Udannet som Fiskerikontrollør ved Fiskeridirektoratet i Roskilde (2005-08)
• Uddannet som Naturvejleder ved Naturstyrelsen Hovedstaden (2009-10)
• Arbejder ved Naturstyrelsen Hovedstaden som Skovløber og Naturvejleder ved Naturcenter Amager siden 2008. Har pt. orlov fra Naturstyrelsen og bor i Kolding.

Foreningsbaggrund:

• Medlem og aktiv i Natur og Ungdom fra 1991-2009 bl.a. som næstformand, bestyrelsesmedlem, naturklubleder, foreningens repræsentant i Det Grønne Kontaktudvalg og den danske arbejdsgruppe for FSC-mærket træ. Har arrangeret et utal af børnesommerlejre, ture, kurser, kampagner.
• I bestyrelsen for DN København 2004-17.
• Formand for DN København 2011-14. Siden 2014-17 næstformand.
• Formand for Samråd Storkøbenhavn 2013-17
• Organisationsudvalget for DN fra 2013-16, indtil jeg blev valgt ind i Hovedbestyrelsen.
• Medlem af bestyrelsen i DN Kolding, november 2017 - nu.

Interesseområder:

Jeg interesserer og bekymrer mig både om natur og miljø.
Naturbeskyttelse, naturpolitik, formidling af natur og miljø, klimaspørgsmål, biodiversitet, fiskeri og organisationspolitik.
Jeg holder af at se på fugle, fiske og finde sjældne planter.

Hovedbestyrelsen