Danmarks Naturfredningsforening søger en engageret og struktureret studentermedhjælper til at hjælpe havteamet med at sammenfatte og formidle nyeste viden inden for hav og fiskeri.

Arbejdsopgaverne vil bestå i:

 • At sammenfatte nyeste viden og videreformidle denne
 • At lave indhold til nyhedsbrev og Facebook-gruppen ’Vores Hav’, herunder grafik og små film
 • At udarbejde statistikker over indsamlet data
 • At assistere teamets fagmedarbejdere
 • Diverse administrative opgaver i samarbejde med sekretariatet og DN’s aktive med-lemmer

Vi forventer, at du:

 • Har stor interesse for havets natur
 • Har kendskab til de problemstillinger, der er for de danske havområder, både hvad angår fiskeri, og de marine habitatnaturtyper og –arter
 • Er god til at læse og forstå faglige artikler, og udtrække den vigtigste viden
 • Har et relevant studie, f.eks. biologi eller tilsvarende kandidatstudie
 • Gerne overbygningsstuderende, med minimum 1 år tilbage af studiet
 • Har lyst til at lære resten…

Stillingen kræver, at du:

 • Er struktureret og systematisk
 • Har gode mundtlige og skriftlige formidlingsevner
 • Kan arbejde selvstændigt og er omhyggelig

Vi kan tilbyde dig:

 • En flok engagerede kolleger, der sammen med dig arbejder for at sætte den politiske dagsordenen for beskyttelsen af de danske havområder.
 • Et job med mange udfordringer og kontakter til både DN’s aktive, politikere og fagfolk på universiteterne

Om os:
Danmarks Naturfredningsforening er med 130.000 medlemmer Danmarks største grøn-ne medlemsorganisation. Vi arbejder for, at Danmark bliver et samfund med en rig og mangfoldig natur, et rent og sundt miljø og en aktiv klimaindsats. Der er 75 medarbej-dere i sekretariatet, og vi bor på Østerbro tæt på metrostationen ved Poul Henningsens Plads.

Arbejdstid og løn
Arbejdstid: 30-40 timer månedligt, der fordeles efter aftale med afdelingslederen. Stillingen løber frem til den 1. juli 2021, med mulighed for forlængelse. Løn ifølge HK’s overenskomst med staten (132,47 kr. i timen og feriepenge). Tiltrædelse den 19. oktober 2020, eller hurtigst muligt derefter.

Ansøgning:
Ansøgningsfrist: 30. september 2020, kl. 12. Ansøg via dette link.

Der afholdes samtaler i uge 41. Har du spørgsmål, kan du kontakte Therese Nissen på tlf.nr. 31 19 32 31.

alt
Therese Nissen
Natur- & miljøpolitisk rådgiver