Naturen og klimaet er i krise. Den gode nyhed er, at den grønne sag optager flere danskere end nogensinde. Og i DN mærker vi, at flere vil melde sig ind og gøre en forskel for natur, miljø og klima.

På miljøområdet oplever vi flere trusler mod naturen: Der bliver fundet rekordmange pesticider i drikkevandsboringerne, og PFAS og andre miljøfarlige stoffer udgør en voksende trussel for vores natur og miljø.

Sagerne viser, at det er vigtigt, at vi har en velfungerende miljøregulering – og DN kan skabe meget konkrete resultater ved at sikre, at loven overholdes og styrkes.

Vi søger derfor en miljøpolitisk rådgiver, der kan arbejde kvalificeret med miljøbeskyttelse, herunder miljøfarlige stoffer, renseprocesser og økotoksikologiske vurderinger.

Arbejdsområderne er særligt miljøgodkendelser for virksomheder og drikkevand/grundvand, ligesom du også vil indgå i arbejdet med spildevand og miljøfarlige stoffer.

Du skal rådgive foreningens lokale afdelinger og skrive høringssvar og klager indenfor de nævnte områder. Du skal også evner at løfte lokale sager til et nationalt politisk niveau, når der er tale om sager af særlig principiel karakter eller når der spottes tendenser i miljøgodkendelserne som modarbejder natur, miljø og klimahensyn. Det kan være ved at udvikle politiske forslag, indsamle data på områderne, lave høringssvar og sætte sagerne på den politiske dagsorden gennem fx presse- og kommunikationsarbejde.

DN’s lokalafdelinger gør hver dag en forskel, når vi som hørings- og klageberettiget er miljøet og naturens stemme i en lang række myndighedsafgørelser indenfor miljøområdet. Vi søger om muligt politisk indflydelse på beslutninger, før en klage bliver nødvendig. Men når vi klager, får DN medhold i flertallet af klagerne. Dermed bidrager DN til at udmønte lovgivningens formål og beskytte natur, miljø og klima over hele Danmark.

At arbejde med lokale og konkrete sager kan ikke bare gøre en forskel for de lokale forhold, men også være en løftestang til national politisk af fremme, at vi i Danmark har en miljøregulering til gavn for natur og miljø. Som NGO kan vi komme langt ved at tage dialogen lokalt, men indimellem er det en natur og miljøorg. eneste mulighed at klage over en given godkendelse. Klage skal være saglig og velbegrundet, og derfor søger vi en ny kollega til at varetage netop denne opgave i samarbejde med DNs lokale afdelinger

Vi søger efter en kandidat, der har:

 • En stærk faglighed indenfor miljøområdet, særligt ift. miljøgodkendelser af virksomheder, drikkevand/grundvand, miljøfarlige stoffer og spildevand.
 • Indsigt i hydrologi, grundvandsbeskyttelse, geokemi, databasen Jupiter og geologi
 • Relevant videregående uddannelse som fx ingeniør, kemiker, biolog, geolog el. lign.
 • Dokumenteret erfaring inden for nogle af arbejdsområderne, fx fra kommuner, statslige styrelser eller rådgiverbranchen
 • Indsigt i relevant lovgivning som miljøbeskyttelsesloven, herunder EU's rolle gennem REACH, BAT og BREF-noter
 • Erfaring med klagesystemet og viden om sagsbehandling på miljøområdet herunder miljøtilsyn og godkendelser.
 • Indsigt i lovgivningsprocesser
 • Forståelse for arbejdet i en demokratisk medlemsorganisation og har lyst til at samarbejde med foreningens mange lokale aktive
 • Lyst til at formidle viden til både medlemmer og organisationer

Om dig:

 • Du formulerer dig godt både skriftligt og mundtligt
 • Du kan løbende følge med i miljølovgivningens udvikling og evner at læse dig ind i relaterede lovområder efter behov
 • Du kan lide at tale med mennesker - uanset baggrund og vidensniveau
 • Du er grundig og god til at holde styr på data og detaljer
 • Du har lyst til at lære noget nyt om de emner, du ikke er stærk i – til gengæld tilbyder vi dig erfarne kollegaer, som er klar til at hjælpe dig.

Du bliver en del af afdelingen Natur & Miljø. Her arbejder ca. 28 medarbejdere med politik, lokale sager og fredninger til gavn for natur, miljø og klima. Du vil blive en del af et team af medarbejdere, der arbejder med lokale sager. Vores leder af sagsarbejdet koordinerer indsatsen i dagligdagen.

Vi er ambitiøse i sagsarbejdet og prioriterer et højt fagligt niveau. Vi tester gerne lovgivningens grænser af, men har altid en saglig og seriøs tilgang til klagerne. Og vi søger maximal indflydelse på ny lovgivning gennem høringssvar og lobbyarbejde.

Vi ønsker et uformelt samarbejde, hvor vi hjælper hinanden og sparrer om sagerne. Vi prioriterer en kultur med en afslappet omgangstone og en nysgerrig og lærende tilgang til arbejdet. Vores trivselsundersøgelser viser høj tilfredshed med kollegaerne og omgangstonen i sekretariatet, og det arbejder vi målrettet for at fastholde.

Du bliver en del af en arbejdsplads med mange forskellige mennesker og fagligheder. Der er gode muligheder for at lære af vores naturfaglige medarbejder, kommunikationsfolk, politiske eksperter mv.

DN har sidste år vedtaget en ny stor organisationsstrategi, der gør os mere samarbejdende, slagkraftige og relevante. Fokusområderne er 1) Politik 2) Aktive og frivillige 3) Børn 4) Unge og 5) Medlemmer. Dit arbejde vil særligt indgå i den politiske delstrategi, selv om alle indsatser skal spille ind i organisationens overordnede mål.

Om os

Danmarks Naturfredningsforening er med over 130.000 medlemmer Danmarks største grønne medlemsorganisation. Vi arbejder for, at Danmark bliver et samfund med en rig og mangfoldig natur, et rent og sundt miljø og en aktiv klimaindsats. Der er cirka 100 medarbejdere i sekretariatet, og vi bor på Østerbro tæt på metrostationen ved Poul Henningsens Plads

Du kan læse mere om os på www.dn.dk.

Information og ansøgning

Stillingen kan søges med frist 15. marts og forventet tiltrædelse 1. maj eller hurtigst muligt.

Arbejdspladsen er Masnedøgade 20, 2100 København Ø.

Der er tale om en fast fuldtidsstilling. Løn- og arbejdsforhold er reguleret efter DN’s overenskomst.

Har du spørgsmål til stillingen, kan du kontakte Nina Larsen Saarnak, leder for lokale sager (tlf. 31193238 / nis@dn.dk) eller Jens Anton Tingstrøm (tlf. 30430247 / jatk@dn.dk), afdelingschef for Natur & Miljø.

alt
Jens Anton Tingstrøm Klinken
Afdelingschef
alt
Nina Larsen Saarnak
Leder lokale klagesager
 • E-mailadresse
 • Mobil
  +45 31 19 32 38
 • Om forfatter

  Kommuneplaner, lokalplaner, klimatilpasning