Den grønne sag har et folkeligt og politisk momentum som aldrig før. Alligevel er der fortsat kæmpe afstand mellem natur- og klimakrisens omfang og de konkrete handlinger. Danmarks Naturfredningsforening søger nu en ny afdelingschef for vores faglige og politiske afdeling, Natur og Miljø. Opgaven bliver at sikre DN som en troværdig aktør, der skaber resultater for Danmarks natur, miljø og klima gennem udvikling af nye politiske forslag, fredninger og sagsarbejde.

Danmarks Naturfredningsforening er i gang med en omfattende udviklingsproces, hvor organisationen skal have en ny samlet strategi. Som ny afdelingschef vil du få en vigtig rolle i den endelige udformning og eksekveringen af strategien med et særskilt ansvar for den politiske delstrategi.

Nationalt arbejder vi både bag linjerne i det politiske maskinrum, med alliancer og via en dagsordensættende tilgang, hvor det handler om at skabe en brændende platform og et folkeligt pres for forandringer.

Lokalt arbejder vi med at frede Danmarks værdifulde natur, og i samarbejde med DN’s 95 lokale afdelinger sikre natur, miljø og klima bedst muligt. Det sker både via lokal politisk interessevaretagelse og gennem de tusindvis af kommunale afgørelser, der har stor betydning for naturen. Som afdelingschef skal du ubesværet kunne bevæge dig mellem de forskellige tilgange.

Dine ansvarsområder:

 • Sætte rammen og aktivt bidrage til at udvikle DN’s faglige og politiske arbejde. Foreningens store viden omkring natur, miljø og klima skal gøres politisk relevant, så der skabes konkrete forandringer.
 • Bidrage til at udvikle DN’s lokalpolitiske arbejde gennem vores 95 lokalafdelinger.
 • Bidrage til at udvikle vores lokale sagsarbejde og fredningsarbejde i samspil med afdelingens to teamledere.
 • Sørge for, at der er et tæt og tillidsfuldt samarbejde med DN’s hovedbestyrelse og repræsentantskab.
 • Daglig leder af 24 engagerede medarbejdere.

Din profil:

 • Du har en relevant naturfaglig eller samfundsfaglig uddannelse, stærke faglige kompetencer, stor interesse for og kendskab til den grønne dagsorden.
 • Du er en tillidsfuld og inspirerende leder, der giver god sparring, motiverer, prioriterer og kan sætte en tydelig retning.
 • Du har et indgående kendskab til de politiske processer både nationalt, lokalt og på EU-niveau, formelle såvel som uformelle, og stor erfaring med at agere i feltet mellem faglighed og politik.
 • Du er visionær, og du skaber resultater, engagement og følgeskab
 • Du har et kendskab til og respekt for frivillighed.
 • Du er en erfaren og dygtig personaleleder, der med uddelegerende ledelsesstil bidrager til at fremme trivsel og arbejdsglæde.
 • Du har lyst til et indgå som en del af en ny ledergruppe og bidrage aktivt til udviklingen af hele organisationen.

Information om ansøgning

Ansøgning, CV og eksamensbevis sendes senest. 8. februar klokken 9:00 via dette link.

Samtaler forventes afholdt den 11. og 12. februar. For ansøgere, der går videre til anden samtale, vil der være testforløb i uge 7.

Løn og ansættelsesforhold forhandles individuelt.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til direktør Lars Midtiby på lars@dn.dk eller på 22 20 08 01.

Om Danmarks Naturfredningsforening

Danmarks Naturfredningsforening er med 130.000 medlemmer Danmarks største grønne medlemsorganisation. Vi arbejder for, at Danmark bliver et samfund med en rig og mangfoldig natur, et rent og sundt miljø og en aktiv klimaindsats. Der er 75 medarbejdere i sekretariatet, og vi bor på Østerbro tæt på metrostationen ved Poul Henningsens Plads.

Læs mere på www.dn.dk

alt
Lars Midtiby
Direktør