Over halvdelen af Danmarks hjemmehørende arter af sommerfugle er truede, sårbare eller helt forsvundet - der tales om en reel insektkrise. Danmarks grønne arealer er for ensartede. Det er et problem for alle de sommerfugle, vilde bier og andre insekter, der er afhængige af helt bestemte arter af planter for at yngle og finde føde. Det vil vi lave om på!

Derfor søger Danmarks Naturfredningsforening (DN) godt 100 frivillige ambassadører, én i hver kommune. Som Sommerfugleambassadør, er din opgave at opsøge virksomheder, ejerforeninger, offentlige institutioner og lignende og få dem til at omlægge dele af deres arealer til at blive insektvenlige som DN Sommerfuglepartner.

Der vil være en obligatorisk kursusdag, hvor du vil modtage en grundig uddannelse der gør dig i stand til at varetage dit frivilligjob.

Hvis du ikke kan finde din kommune på listen nedenfor, betyder det at stillingen allerede er blevet besat.


Vi søger i øjeblikket Sommerfugleambassadører i følgende kommuner:

Tilgår du hjemmesiden fra dit smartdevice (smartphone, tablet etc.), og kan du ikke se kolonnen med kommunenavne, skal du blot dreje din skærm.