Over halvdelen af Danmarks hjemmehørende arter af sommerfugle er truede, sårbare eller helt forsvundet - der tales om en reel insektkrise. Danmarks grønne arealer er for ensartede, og det er et problem for alle de sommerfugle, vilde bier og andre insekter, der er afhængige af helt bestemte arter af planter for at yngle og finde føde. Det vil vi lave om på!

Derfor søger Danmarks Naturfredningsforening (DN) i så mange kommuner som muligt. Som Sommerfugleambassadør er din opgave at opsøge virksomheder, ejerforeninger, offentlige institutioner og lignende og opfordre dem til blive Sommerfuglepartner ved at omlægge dele af deres arealer til insektvenlige områder. På kortet nedenfor kan du se, i hvilke kommuner stillingen allerede er besat, og hvor vi lige nu søger ambassadører.

Hvad laver en Sommerfugleambassadør?
Som frivillig Sommerfugleambassadør er din rolle at være i dialog med lokale virksomheder, institutioner, kommuner o.l., som ønsker at gøre deres udendørsarealer mere insektvenlige ved at plante hjemme-hørende planter, lade græsset stå og lave andre tiltag, der sikrer levesteder til de danske insekter. Det er således vigtigt, at du kan sælge Sommerfuglepartner-projektet til nye potentielle partnere ved at formidle konceptet og sagen på en god måde. Som Sommerfugle-ambassadør er du også med til, i samarbejde med DN, at rådgive nye partnere om udformningen af deres insektvenlige område, herunder plantevalg mm., så naturkvaliteten på arealet sikres.

Sommerfugleambassadør i København, Signe Randi Holm, og CEO i Stensdal Group, Søren Stensdal.


Hvad skal en Sommerfugleambassadør kunne?
Først og fremmest er det vigtigt, at du brænder for natursagen og gerne vil gøre en forskel for de danske insekter. Derudover er det vigtigt, at du tør tage kontakt til virksomheder og institutioner, samt at du er i stand til at præsentere og formidle projektet på en overbevi-sende måde.
Det er en fordel, hvis du har erfaring med at skulle sælge et koncept eller formidle et budskab til en bestemt modtager. Du behøver ikke nødvendigvis have en stor naturfaglig viden omkring insekter og planter i forvejen. Du vil af DN modtage grundig oplæring, som klæder dig på til at varetage opgaven. Vi forventer, at du kan afsætte 10-15 timer om måneden til frivilligstillingen.

Er det noget for dig?
Hvis frivilligstillingen som Sommerfugleambassadør lyder som noget for dig, kan du nedenfor se, i hvilke kommuner vi lige nu søger Sommerfugleambassadører. Vi åbner løbende op for ansøgning i flere kommuner. Ved at klikke på stillingsopslaget for en given kommune, bliver du ført videre til vores ansøgningsportal.


Vi søger i øjeblikket Sommerfugleambassadører i følgende kommuner:

Hvis du ikke kan finde din kommune på listen nedenfor, betyder det, at vi pt har lukket for ansøgninger i din kommune, og at man derfor ikke kan forvente svar. Vi modtager ikke uopfordrede ansøgninger. Vi forventer at åbne op for ansøgning i flere kommuner efter sommerferien. Du kan forvente svar på din ansøgning inden for 3 måneder.

Tilgår du hjemmesiden fra dit smartdevice (smartphone, tablet etc.), og kan du ikke se kolonnen med kommunenavne, skal du blot dreje din skærm.