En af vores to ledelseskonsulenter er blevet souschef for Natur- og Miljøafdelingen i Danmarks Naturfredningsforening (DN). Derfor søger vi nu en ny stærk ledelseskonsulent. Så er du struktureret, kan du holde mange bolde i luften og styre processer med en sikker hånd, og befinder du dig godt både på det strategiske og operationelle niveau? Så er du måske vores nye PA og ledelseskonsulent.

Du vil indgå i en lille enhed, der bistår foreningens ledelse. Du vil have det primære ansvar for PA-opgaver for foreningens præsident og bistå DN's hovedbestyrelse (HB).

Danmarks Naturfredningsforening er i gang med en spændende og omfattende udviklingsproces, hvor der med en ny strategi er sat en ambitiøs retning for de kommende år. Fundamentet er godt - vi oplever stigende tilslutning til vores vigtige sager og medlemsfremgang - men vores ambitioner er endnu større.

Klima-og biodiversitetskrisen kalder på markant handling og lederskab - her skal DN som Danmarks største grønne medlemsorganisation vise vejen til en rigere natur og i den grønne omstilling. Som ledelseskonsulent vil du få en central rolle i at skabe sammenhæng mellem den nye strategi og organisationens daglige arbejde.

Arbejdsopgaverne vil blandt andet omfatte:

 • Bistå præsidenten og direktøren i det løbende arbejde med planlægning og forberedelse af møder, samt deltagelse i møder og arrangementer rundt i landet
 • Effektiv sekretariatsbetjening af foreningens hovedbestyrelse; forberede materiale, skrive referater til HB-møder og følge op på beslutninger
 • Bidrage til ledelsens udadvendte kommunikation blandt andet på SoMe i tæt samspil med DN’s kommunikationsafdeling
 • Bidrage til udvikling og eksekvering af DN's strategi
 • Udarbejde og bearbejde diverse oplæg og præsentationer
 • Besvare borgerhenvendelser til ledelsen i DN

Vi forventer, at du:

 • Har en relevant samfundsfaglig eller naturfaglig akademisk uddannelse med stærke faglige kompetencer.
 • Er effektiv og god til at skabe struktur - også i et landskab med hyppige ændringer.
 • Er god til at planlægge og har god procesforståelse, så du kan tilrettelægge gode forløb med mange interessenter.
 • Formår at samarbejde bredt herunder med frivillige.
 • Har interesse og gerne erfaring med den grønne dagsorden. Erfaring fra en politisk styret organisation og udpræget politisk tæft vil være en stor fordel.
 • Har gode formidlingsevner og kan udarbejde præcise beslutningsoplæg.
 • Er en udpræget holdspiller, der er god til at skabe positive relationer og kan bidrage aktivt til at binde organisationen sammen.

Du har reference til direktøren, men for PA-funktionen for præsidenten vil den daglige tilrettelæggelse af arbejdsopgaverne ske i dialog med DN's præsident.

Ansøgningsfristen er den 18. maj 2022.

Eventuelle spørgsmål til stillingen kan rettes til direktør Lars Midtiby på mail: lars@dn.dk eller på telefon på 2220 0801.

Du kan læse mere om DN her og læse vores strategi for 2022-2026 her.

Om os

Danmarks Naturfredningsforening er Danmarks største grønne organisation med 130.000 medlemmer og over 1.500 frivillige. I sekretariatet på Østerbro arbejder vi ca. 75 engagerede medarbejdere med at gøre Danmark grønnere. Du bliver en del af afdelingen der arbejder med presse, strategi og ledelsesbetjening.