Vi søger en dygtig praktikant til projektet Sommerfugleambassadør. Frivilligprojektet er Danmarks Naturfredningsforenings første egentlige frivilligjob, som har til formål at hjælpe insekterne ved at få Danmark til at blomstre. Vi er netop nu ved at rekruttere omkring 100 frivillige sommerfugleambassadører på tværs af landet, som hver især skal overbevise virk-somheder, ejerforeninger, kirker og andre til at kvitte græs, fliser og perlegrus og i stedet give plads til insektvenlige planter, buske og et mylder af liv.

Vi mangler dig, der har lyst, ambitioner, engagement og kompetencer til at være med til at brede vores måske mest ambitiøse frivilligprojekt ud i hele landet. Vi forventer, at du er dygtig til at planlægge, koordinere med og mobilisere frivillige. Derudover er du en dygtig kommunikator. Du må naturligvis også meget gerne have viden om biodiversitet og salgser-faring. Men det er ikke et krav.

Arbejdsopgaver

• Du skal være med til at mobilisere og engagere vores ambassadører i hele landet.
• Du skal være med til at planlægge og afvikle uddannelseskurser og events.
• Du skal være med til at markedsføre projektet og skabe et frivilligt community på digi-tale platforme, herunder Facebook, Nyhedsbreve og via presse.
• Du skal være klar på daglig koordinering med vores ambassadører og rejse og møde dem i den kommune, hvor de opererer.

Om dig

• Du er i gang med en relevant uddannelse inden for biologi, organisation, kommunikati-on eller lign. eller ønsker at prøve kræfter hos os gennem en virksomhedspraktik.
• Du har et godt kendskab til at arbejde med og mobilisere frivillige.
• Du er god til at samarbejde, også med større, professionelle samarbejdspartnere og virksomheder, og du er vant til at have mange forskellige bolde i luften.
• Du er en dygtig formidler og kan kommunikere klart, tydeligt og medrivende.
• Du deler vores vision om et vildere, blomstrende og insektvenligt Danmark.

Om os
Danmarks Naturfredningsforening er Danmarks største grønne organisation med 130.000 medlemmer og over 1.500 frivillige. I sekretariatet på Østerbro arbejder vi ca. 70 engage-rede medarbejdere med at gøre Danmark grønnere. Du bliver en del af en afdeling, der arbejder med organisation, mobilisering og frivillighed.

Information og ansøgning
Arbejdspladsen er Masnedøgade 20, 2100 København Ø. Du kan læse mere om os på www.dn.dk

Start hurtigst muligt og praktikken forventes at vare 3-6 måneder. Stillingen er på 35 timer/ugen og ulønnet. Vi har frokostordning og fleksibilitet i tilrettelæggelsen af vores ar-bejdsdag.

Har du spørgsmål til stillingen så tag fat i projektleder på Sommerfugleambassadør Simon Leed Krøs på slk@dn.dk eller tlf. 30516140.

Ansøgningsfrist: 16. februar 2020. Ansøgning og CV sendes til slk@dn.dk

Læs mere om projektet her: https://www.dn.dk/nyheder/frivillige-skal-gore-danmark-insektvenlig