DN er hørings- og klageberettiget i en lang række afgørelser inden for blandt andet teknik- og miljøområdet. DN får medhold i flertallet af klager og bidrager dermed til at beskytte natur, miljø og klima over hele Danmark.

Arbejdet baserer sig på solid faglig viden og rådgivning fra DN’s sekretariat, og et stort frivilligt engagement i foreningens lokale afdelinger.

Vi søger en ny medarbejder til sagsarbejdet om grundvand & drikkevand, miljøgodkendelser for virksomheder samt miljøvurderinger og VVM. Din primære opgave bliver at rådgive DN’s lokale afdelinger om håndtering af sager og bidrage til at udarbejde høringssvar og klager til myndigheder og klagenævn. Sekundært, at bidrage til foreningens politiske arbejde på miljøområdet.

Vi forventer, at du:

  • Har en relevant videregående uddannelse og stærke faglige kompetencer
  • Erfaring inden for ovennævnte arbejdsområder, fx fra myndighedsarbejde i kommuner, styrelser eller regioner
  • Har godt kendskab til miljølovgivning, herunder særligt miljøgodkendelser, grundvand og miljøvurdering
  • Har indsigt i klagesystemet
  • Har forståelse for arbejdet i en demokratisk medlemsorganisation og kan samarbejde med foreningens lokale aktive

Om DN

Du bliver en del af afdelingen Natur & Miljø. Her arbejder ca. 25 medarbejdere med politik, lokale sager og fredninger til gavn for natur, miljø og klima. Du vil blive en del af et team af medarbejdere, der arbejder med lokale sager, og vores leder for sagsarbejdet koordinerer sagsarbejdet i dagligdagen.

Vi er ambitiøse i sagsarbejdet og prioriterer et højt fagligt niveau. Samtidig ønsker vi et uformelt samarbejde, hvor vi hjælper hinanden og sparrer om sagerne.

DN har godt 132.000 medlemmer og er i fremgang, ligesom flere og flere danskere bliver engageret i den grønne sag. I efteråret vedtager medlemmerne en helt ny strategi for DN’s arbejde, som skal gøre os mere samarbejdende, slagkraftige og relevante for flere.

Har du spørgsmål til stillingen, kan du kontakte Nina Larsen Saarnak, leder for lokale sager (tlf. 31193238) eller Jens Anton Klinken (tlf. 30430247), afdelingschef for Natur & Miljø.

Stillingen kan søges med frist 10. december 2021 og forventet tiltrædelse 1. februar 2022.