Vi søger en ny kollega, der skal styrke vores politiske arbejde.

Din hovedopgave bliver politisk interessevaretagelse over for Folketinget og regeringen, og i et tæt samarbejde med andre interessenter på området. Der vil være fokus på regeringens strategi for cirkulær økonomi, affalds- og genanvendelsesområdet, miljømærkning, producentansvar og andre områder med betydning for den cirkulære økonomi.

Derudover forventer vi at du også kan bistå med andre dele af miljøreguleringsarbejdet, herunder bistand til vores lokalafdelinger med sager om miljøgodkendelser mv.

Vi lægger vægt på at du har:

  • En solid, overordnet forståelse for teori og praksis ift. cirkulær økonomi
  • En viden om affalds- og genanvendelsespolitik og regulering i Danmark og EU
  • En viden om samspillet mellem politisk regulering og virksomhedernes rolle
  • En bred viden om miljøregulering af virksomheder

Dine kompetencer omfatter bl.a.:

  • En god politisk forståelse og gerne erfaringer med effektiv, vidensbaseret politisk interessevaretagelse - du ved hvor du finder den nyeste, relevante viden, og du ved hvordan du omsætter din viden til politisk indflydelse og formidler den til relevante parter.
  • Gode kommunikationsevner - du skal kunne formidle vanskeligt stof både mundtligt og skriftligt, og både til det politiske system, til pressen og til offentligheden.
  • Gode netværksevner. Du skal kunne skabe nære og tillidsbaserede relationer til dine samarbejdspartnere, både myndigheder, eksperter og vores lokale aktive.
  • En stor grad af selvstændighed - du skal kunne prioritere mellem mange opgaver og selv både initiere og drive politikudvikling og samarbejder.

Du bliver en del af DN’s Sekretariat i København, hvor 65 meget dedikerede medarbejdere arbejder for naturen, klimaet og miljøet i Danmark. Vi arbejder på mange fronter: Gennem vores 95 lokalafdelinger, gennem kampagner, kommunikation og aktivering, og gennem vores politiske arbejde på Christiansborg, i Bruxelles og i de danske kommuner.

Hvis du vil vide mere om stillingen og om vores arbejde, er du velkommen til at kontakt afdelingschef Morten Pedersen på morten@dn.dk eller på tlf. 3119 3217.

Send din ansøgning til morten@dn.dk senest den 10. januar 2020.

alt
Morten Pedersen
Afdelingschef Natur & miljø