Danmarks største grønne organisation - Danmarks Naturfredningsforening - søger en erfaren medarbejder, der rummer ikke mindre end tre vigtige kompetencer:

  • Du er en erfaren projektleder der formår at udvikle og gennemføre skarpe projektplaner i samarbejde med mange parter
  • Du er en erfaren akademiker med stor indsigt i biodiversitet og i den naturpolitiske regulering i Danmark
  • Du har erfaring med at arbejde med politisk interessevaretagelse og med naturpolitik

Hvis du besidder alle disse tre kompetencer, kan vi til gengæld tilbyde et af de mest spændende og udfordrende stillinger, der findes i den naturpolitiske verden.

Du bliver ansat i vores Natur- og Miljøafdeling, hvor du vil få ansvaret for nogle af de store projekter, vi har i gang eller skal påbegynde den kommende tid, ligesom du vil skulle spille en central rolle i vores samarbejde med det politiske system, centraladministrationen, kommunerne og andre organisationer.

Vi har nogle klare forventninger til dig:

  • du har et indgående kendskab til den naturpolitiske dagsorden
  • du ved hvordan man laver effektiv, vidensbaseret og balanceret politisk interessevaretagelse
  • du har konkret, dokumenteret erfaring med projektledelse på større, længerevarende og gerne komplekse projekter
  • du har en opdateret faglig viden om biodiversitetsproblematikken i Danmark og globalt – både om udfordringerne og løsningerne
  • du arbejder gerne selvstændigt og bidrager selv til at definere opgaver og løsninger – men du kan også få et projektteam og et tæt samarbejde med mange eksterne aktører til at køre på skinner
  • du kan formidle komplekse problemstillinger på en enkel og forståelig facon
  • du kan skabe nære og tillidsbaserede relationer til dine samarbejdspartnere

Du bliver en del af DN’s Sekretariat i København, hvor 65 meget dedikerede medarbejdere arbejder for mere og rigere natur i Danmark. Vi arbejder på mange fronter: Gennem vores 95 lokalafdelinger, gennem kampagner, kommunikation og aktivering, og gennem vores politiske arbejde på Christiansborg, i Bruxelles og i de danske kommuner.

Hvis du vil vide mere om stillingen og om vores arbejde, er du velkommen til at kontakt afdelingschef Morten Pedersen på morten@dn.dk eller på tlf. 3119 3217.

Send din ansøgning til morten@dn.dk senest den 6. september.

alt
Morten Pedersen
Afdelingschef Natur & miljø