Dåser, cigaretskod, mundbind, plastikflasker, slikpapir, takeaway-emballage. Det flyder med affald i vores byer, parker, skove og strande.

Derfor har Danmarks Naturfredningsforening de seneste 15 år arrangeret en årlig affaldsindsamling, og i denne uge vil op mod 185.000 børn og voksne gå i naturen for at fjerne affald.

Læs mere: Du kan stadig nå at være med i årets affaldsindsamling

- Det er fantastisk, at så mange danskere vil være med til at fjerne affald fra naturen. Det vil betyde, at mindre affald ender i maverne på vilde dyr eller blæser ud i havet og forurener vores vandmiljø. Men det ville være endnu mere fantastisk, hvis vi kunne undgå, at der overhovedet var så meget affald i Danmark til at starte med, siger Mette Hoffgaard Ranfelt, der er miljøpolitisk chefrådgiver i Danmarks Naturfredningsforening.

Mere affald end i resten af Europa

Ifølge Eurostat bliver der i Europa produceret 502 kg husholdningsaffald om året per indbygger. Men der er stor forskel fra land til land, og danskerne producerer mest affald af alle europæere med 844 kg i snit.

Danmark er et velstående land med en høj levestandard og et højt forbrug, og det er derfor ikke overraskende, at vi også genererer store affaldsmængder. Men hvis vi vil betragte os selv som et grønt forgangsland, så kræver det et opgør med brug-og-smid-væk kulturen.

- Hvis vi skal nå vores målsætning om 70 procent CO2-reduktion i 2030, så er det helt afgørende, at vi begynder at se på måden, vi producerer og forbruger på, og at vi sætter mål for, hvor meget vi skal reducere vores affaldsmængder, siger Mette Hoffgaard Ranfelt.

Læs mere: Sådan arbejder Danmarks Naturfredningsforening for mere bæredygtighed

Årligt husholdningsaffald per indbygger i udvalgte EU-lande:

 • Danmark – 844 kg (mest i EU)
 • Tyskland – 609 kg
 • Finland – 566 kg
 • Sverige – 449 kg
 • Rumænien – 280 kg (mindst i EU)
 • Kilde: Eurostat
  (opgørelsesmetoderne i de forskellige EU-lande er ikke helt sammenlignelige, men det ændrer ikke på tendensen i tallene.)

Genbrug er fremtiden

Der findes allerede nogle løsninger på, hvordan vi får mindre affald. Vi mangler bare at udbrede dem og få flere til at bruge dem.

Den danske virksomhed KleenHub har for eksempel designet genbrugelige takeaway-kopper og -madbokse lavet af rustfrit stål, og deres kopper kan spare klimaet for hele 96,5 procent CO2 i forhold til engangskopper ifølge deres egne beregninger.

Konceptet fungerer som et retursystem, så når man køber takeaway, kan man låne, bruge og returnere emballagen – enten hvor man købte sin takeaway eller et andet sted, der bruger KleenHub-emballagen. Herfra bliver emballagen vasket og klargjort til næste kunde, i stedet for at emballagen blot smides ud efter en enkelt gangs brug.

Brug-og-smid-væk-kulturen skal stoppes

Løsningen på affaldsproblemet er altså, at vi skal have en helt anden model for vores forbrug og produktion. I dag har vi en såkaldt lineær økonomi. Det betyder, at vi udvinder ressourcer fra naturen for så at forbruge ressourcerne en enkelt eller få gange, og til sidst bliver ressourcerne smidt ud som affald. Det er ikke bæredygtigt.

I stedet skal vi skabe en bæredygtig cirkulær økonomi, hvor vi genbruger og genanvender alle materialer. På den måde vil der være langt mindre behov for at udvinde nye ressourcer fra naturen. Ressourcerne bliver ved med at indgå i et cirkulært kredsløb, og naturen får fred for udvinding og affald.

Læs mere: Sådan arbejder Danmarks Naturfredningsforening med cirkulær økonomi

I dette års affaldsindsamling er der særligt fokus på takeaway-emballage, da salget af takeaway udleveret i f.eks. engangs-kaffekopper, pizzabakker og burgeræsker er eksploderet under corona. Der er lige udkommet en rapport om emballage, der viser, at markedet er klar til genbrugsløsninger for takeaway-emballage, og at det vil have en positiv effekt på klimaet.

DN mener:

 • Vi skal producere mindre affald og stile mod et affaldsfrit samfund senest i 2050.
 • Emballageaffald skal reduceres med 25 % i 2025 og 50 % i 2030.
 • 80 % af alle drikke- og fødevarebeholdere, som sendes må markedet i 2030 skal være genbrugelige.
 • Ligesom det er vedtaget i Tyskland bør det også i Danmark være et lovkrav, at forbrugeren tilbydes genbrugsemballage, når de køber takeaway.

Affald er skidt for natur og klima

Jo mere affald vi producerer, jo større er risikoen for, at affaldet havner i naturen. Her kan det for eksempel ende i maverne på vilde dør eller som plastiksuppe, der skvulper rundt i vores have, mens det langsomt bliver nedbrudt til forurenende mikroplast.

Store mængder affald er også rigtig skidt for vores klima. Affald er nemlig et symptom på vores brug-og-smid-væk-kultur.

Den måde at forbruge på gør, at vi bruger langt flere naturressourcer, end vores klode kan holde til. Hvis alle mennesker på Jorden levede som vi danskere, så krævede det, at der var 4,3 jordkloder til rådighed for at holde balance i regnskabet.

- Udvinding og forarbejdning af naturressourcer er skyld i knap 50 procent af den globale udledning af drivhusgasser – og i over 90 procent af det globale tab af biodiversitet. Så vores overforbrug og manglende genbrug er virkelig noget, som både klimaet og vores natur lider under, siger Mette Hoffgaard Ranfelt.

alt
Mette Hoffgaard Ranfelt
Miljøpolitisk chefrådgiver