Dåser, cigaretskod, plastikflasker, slikpapir, takeaway-emballage. Det flyder med affald i vores byer, parker, skove og strande.

Derfor har Danmarks Naturfredningsforening de seneste 16 år arrangeret en årlig affaldsindsamling, og i år vil op mod 200.000 børn og voksne gå i naturen for at fjerne affald.

- Det er fantastisk, at så mange danskere vil være med til at fjerne affald fra naturen. Det vil betyde, at mindre affald ender i maverne på vilde dyr eller blæser ud i havet og forurener vores vandmiljø. Men det ville være endnu mere fantastisk, hvis vi kunne undgå, at der overhovedet var så meget affald i Danmark til at starte med, siger Mette Hoffgaard Ranfelt, der er miljøpolitisk chefrådgiver i Danmarks Naturfredningsforening.

Mere affald end i resten af Europa

Ifølge Eurostat bliver der i Europa produceret 505 kg husholdningsaffald om året per indbygger. Men der er stor forskel fra land til land, og danskerne producerer mest affald af alle europæere med 845 kg i snit.

Danmark er et velstående land med en høj levestandard og et højt forbrug, og det er derfor ikke overraskende, at vi også genererer store affaldsmængder. Men hvis vi vil betragte os selv som et grønt forgangsland, så kræver det et opgør med brug-og-smid-væk kulturen.

- Hvis vi skal nå vores målsætning om 70 procent CO2-reduktion i 2030, så er det helt afgørende, at vi begynder at se på måden, vi producerer og forbruger på, og at vi sætter mål for, hvor meget vi skal reducere vores affaldsmængder, siger Mette Hoffgaard Ranfelt.

Årligt husholdningsaffald per indbygger i udvalgte EU-lande:

 • Danmark – 845 kg (mest i EU)
 • Tyskland – 632 kg
 • Finland – 596 kg
 • EU-gennemsnit - 505 kg
 • Sverige – 431 kg
 • Rumænien – 287 kg (mindst i EU)
 • Kilde: Eurostat
  (opgørelsesmetoderne i de forskellige EU-lande er ikke helt sammenlignelige, men det ændrer ikke på tendensen i tallene.)

Drop engangs-kaffekoppen

Engangs-kaffekoppen er et godt eksempel på den brug og smid væk-kultur, vi skal til livs. Hvert år bruger vi danskere omkring 130 millioner engangs-kaffekopper, som ryger direkte i skraldespanden efter få minutters brug.

Når vi køber to-go-kaffe er vi typisk på farten og ikke lige i nærheden af en skraldespand. Derfor er engangs-kaffekopperne også blandt de mest fundne typer plastikaffald i den danske natur.

Vil du gøre én nem ting for klimaet i dag, så drop engangs-kaffekoppen og tage din egen termokop med i tasken.

En anden løsning er et retursystem for genbrugelige takeaway-kopper. Den danske virksomhed KleenHub har designet genbrugelige takeaway-kopper og -madbokse lavet af rustfrit stål, og deres kopper kan spare klimaet for hele 96,5 procent CO2 i forhold til engangskopper ifølge deres egne beregninger.

Konceptet fungerer som et retursystem, så når man køber takeaway, kan man låne, bruge og returnere emballagen – enten hvor man købte sin takeaway eller et andet sted, der bruger KleenHub-emballagen. Herfra bliver emballagen vasket og klargjort til næste kunde, i stedet for at emballagen blot smides ud efter en enkelt gangs brug.

Brug og smid væk-kulturen skal stoppes

Løsningen på affaldsproblemet er altså, at vi skal have en helt anden model for vores forbrug og produktion. I dag har vi en såkaldt lineær økonomi. Det betyder, at vi udvinder ressourcer fra naturen for så at forbruge ressourcerne en enkelt eller få gange, og til sidst bliver ressourcerne smidt ud som affald. Det er ikke bæredygtigt.

I stedet skal vi skabe en bæredygtig cirkulær økonomi, hvor vi genbruger og genanvender alle materialer. På den måde vil der være langt mindre behov for at udvinde nye ressourcer fra naturen. Ressourcerne bliver ved med at indgå i et cirkulært kredsløb, og naturen får fred for udvinding og affald.

I dette års affaldsindsamling er der særligt fokus på takeaway-emballage, da salget af takeaway udleveret i f.eks. engangs-kaffekopper, pizzabakker og burgeræsker stiger.

DN mener:

 • Vi skal producere mindre affald og stile mod et affaldsfrit samfund senest i 2050.
 • Emballageaffald skal reduceres med 25 % i 2025 og 50 % i 2030.
 • 80 % af alle drikke- og fødevarebeholdere, som sendes må markedet i 2030 skal være genbrugelige.
 • Ligesom det er vedtaget i Tyskland bør det også i Danmark være et lovkrav, at forbrugeren tilbydes genbrugsemballage, når de køber takeaway.

Befri Danmark for affald

Det flyder med affald i Danmark. Men du kan hjælpe os med at fjerne dåser, cigaretskod, plastikflasker, slikpapir og takeaway-emballage fra vores natur.

Invitér dine venner, kolleger eller familie med ud for at befri Danmark for affald den 28. marts til 3. april.

Affald er skidt for natur og klima

Jo mere affald vi producerer, jo større er risikoen for, at affaldet havner i naturen. Faktisk er omkring halvdelen af al menneskeskabt affald i verdenshavene engangsemballage fra to-go fødevarer og drikkevarer. Her kan det for eksempel ende i maverne på vilde dør eller som plastiksuppe, der skvulper rundt i vores have, mens det langsomt bliver nedbrudt til forurenende mikroplast.

Store mængder affald er også rigtig skidt for vores klima. Affald er nemlig et symptom på vores brug og smid væk-kultur.

Den måde at forbruge på gør, at vi bruger langt flere naturressourcer, end vores klode kan holde til. Hvis alle mennesker på Jorden levede som vi danskere, så krævede det, at der var 4,3 jordkloder til rådighed for at holde balance i regnskabet.

- Udvinding og forarbejdning af naturressourcer er skyld i knap halvdelen af den globale udledning af drivhusgasser – og i over 90 procent af det globale tab af biodiversitet. Så vores overforbrug og manglende genbrug er virkelig noget, som både klimaet og vores natur lider under, siger Mette Hoffgaard Ranfelt.

alt
Mette Hoffgaard Ranfelt
Miljøpolitisk chefrådgiver