Forureneren skal betale, og derfor bør det blive dyrere at producere klimabelastende varer og produkter.

Derfor er ekspertudvalget for en grøn skattereform netop kommet med deres anbefalinger for en omlægning af eksisterende energiafgifter til en egentlig CO2-afgift. Dermed begynder de politiske forhandlinger om den CO2-afgift i Danmark, som statsminister Mette Frederiksen bebudede i sin nytårstale.

I den anledning er Danmarks Naturfredningsforening gået sammen med erhvervsorganisationerne Dansk Erhverv og SMS Danmark, samt tænketankene CEPOS, Concito og Kraka i et opråb for at presse på for, at en kommende CO2-afgift bliver høj og ensartet. Det fælles opråb har været bragt som indlæg i Børsen.

For det skal koste noget at forurene, mener Maria Reumert Gjerding, præsident i Danmarks Naturfredningsforening.

-CO2-afgiften er det vigtigste redskab vi har i klimaværktøjskassen, og derfor er det afgørende, at den kommer i spil hurtigst muligt i forhold til at nå målet om 70 procents CO2-reduktion i 2030, siger Maria Reumert Gjerding.

Se video: Hvad er en CO2-afgift egentlig?

CO2-afgiften skal være lige høj for alle virksomheder

CO2-afgiften skal gøre, at det bliver dyrere at forurene. CO2-afgiften er vurderet til at kunne spare 3,5 millioner ton CO2 hvert år. Men hvordan CO2-afgiften helt præcist skal udformes, er usikkert.

Regeringens ekspertgruppe har derfor netop givet en række anbefalinger til, hvordan afgiften skal se ud.

Danmarks Naturfredningsforenings Præsident Maria Reumert Gjerding glæder sig over, at der nu er et fundament for at træffe beslutninger om klimaindsatsten, men hun understreger samtidig, at der er behov for, at politikerne tilkendegiver, at en CO2-afgift kommer til at være en bærende del af klimaindsatsen:

-Vi er rigtig glade for, at ekspertudvalget nu har lagt en række modeller på bordet, så der er et grundlag at gå videre med. Og allerede nu er det nødvendigt at sende et signal om, at alle sektorer – herunder også landbruget og transportsektoren - bliver omfattet af en afgift og hvad prisen bliver for at udlede CO2 i 2030, siger Maria Reumert Gjerding.

Tre modeller præsenteret

Af de tre modeller, ekspertgruppen anbefaler, er den første en ren afgift. Den vil ramme store CO2-tunge virksomheder som fx cementfabrikken Aalborg Portland hårdt, og det kan i sidste ende presse virksomhederne til lukke ned, hvor der så er chancen for at produktionen opstår i udlandet. Dette betegnes også som lækage.

Derfor anbefaler ekspertgruppen også to andre modeller, hvor tung industri støttes med fx. anlæg til opsamling og lagring af CO2 via nye teknologier. Maria Gjerding er dog betænkelig ved støttemodeller, der risikerer at skævvride markedets egen mulighed for at finde de billigste reduktioner:

-Man bør som udgangspunkt være varsom med at gå på kompromis med "forureneren betaler"- princippet, for så ryger hele pointen med afgiften, og man risikerer en situation, hvor det er den almindelige dansker, der skal betale for nogle få virksomheders reduktioner, siger Maria Reumert Gjerding.

Ifølge ekspertgruppens anbefalinger bør en fremtidig CO2-pris per udledt ton være mellem 400-800 kr. Det er noget lavere end Klimarådet, der tidligere har anbefalet en pris på 1500 kroner per ton CO2.

-Vi undrer os over den lave pris, men nu må vi nærlæse ekspertudvalgets anbefalinger, og se på hvordan de harmonerer med andre af de udmeldinger der har været omkring pris. Det afgørende er, at prisen bliver fastsat på et niveau der sikrer, at vi når klimamålet, siger Maria Reumert Gjerding.

Fakta: Det anbefaler ekspertudvalget for en CO2-afgift

  • Ekspertgruppen blev nedsat efter den politiske aftale om en grøn skattereform, som regeringen, Venstre, Konservative, Radikale Venstre og SF indgik i 2020. Eksperterne kommer med tre modeller for en CO2-afgift.
  • Afgiften skal sikre reduktioner på 3,5 millioner ton i 2030. Det niveau anses for nødvendigt, hvis man skal nå 2030-målet om 70 procents reduktion.
  • Mens den første model bygger på en ensartet afgift, forsøger model to og tre at tage højde for, at nogle virksomheder har en meget stor udledning, og derfor sænkes prisen for disse.
  • To ud af tre modeller tager særligt hensyn til storudledende virksomheder som Aalborg Portland.

Læs mere om de specifikke anbefalinger i Ekspertgruppens materiale.

alt
Kasper Pihl Møller
Chefrådgiver for presse og public affairs
  • E-mailadresse
  • Mobil
    +45 26 81 62 28