Det var et rystende syn, der mødte Annette Thorning, da hun i mandags gik en tur ved stranden i Thisted.

Døde småfisk i tusindvis lå og skvulpede i vandkanten.

- Jeg blev lidt skræmt. Jeg har aldrig set noget lignende. Der ligger jo flere tusinde små fisk, og det forsatte et langt stykke henad stranden, fortæller Annette Thorning til TV MIDTVEST.

Se videoen som Annette Thorning tog ved fra stranden i Thisted, hvor småfiskene ligger døde i det grumsede og iltfattige vand.

Selvom iltsvind er et kendt og tilbagevendende problem i Limfjorden, så er den meget tidlige og voldsomme fiskedød hård kost for de lokale borgere ved kysten.

- Det er et stort samtaleemne nu, og ved den lokale købmand var der flere, som havde set det, og de har heller ikke set noget lignende før - og de har altså boet her i rigtig mange år, fortæller Annette Thorning til TV MIDTVEST.

Iltsvind kan ramme havnaturen meget tidligt i år

Iltsvind er et kendt fænomen i Limfjorden ud for Thisted, hvor vandmiljøet er stærkt belastet. Det er derfor ifølge DN’s ekspert i vandmiljø Henning Mørk Jørgensen sandsynligt at det også er iltsvind, der denne gang har ført til, at tusinder af fisk led kvælningsdøden.

- Når den livsvigtige ilt forsvinder, så forsøger fiskene at flygte, hvis de kan. Men det sker, at de bliver de fanget, når store iltfattige vandmasser bliver presset fx ind i en bugt eller fjord. Så kan de ikke flygte og bliver i stedet kvalt af iltmangel, fortæller Henning Mørk Jørgensen, rådgiver i vandmiljø i Danmarks Naturfredningsforening

Sidste år skete det samme i Vejle Fjord, hvor fisk og krabber i desperation flygtede væk fra deres iltsvindsramte levesteder på havbunden - og op til vandoverfladen. Her lå de og gispede efter vejret, mens sultne måger slog ned på de lette mål.

I 2021 havde kraftigt iltsvind fået fiskene til at flygte ind i Augustenborg Fjord i Sønderjylland, hvor bl.a. havørreder lå og gispede i havoverfladen. Dengang forsøgte kommunen at redde de døende fisk med førstehjælp ved at føre iltslanger ned i vandet.

Læs også: Fiskene fik kunstig åndedræt

Engang var iltsvind og evt. fiskedød et fænomen, der primært hørte sensommeren til, men de seneste år har det ramt vores danske farvande tidligere og tidligere på sommeren.

Lige nu undersøger Miljøstyrelsen, om det er iltsvind eller om det er giftige alger, der har taget livet af de mange fisk.

Iltsvind er meget vejr-afhængigt og kan komme pludseligt.

Sidste år blev den danske havnatur ramt af det værste iltsvind i 20 år. I år kan det blive endnu værre frygter DN’s Henning Mørk Jørgensen:

- Vi er kun halvt igennem første sommermåned, og hvis der det er iltsvind, der har dræbt fiskene, så varsler det rigtig skidt for havnaturen i bl.a. vores fjorde i resten af sommeren, lyder det fra DN’s rådgiver i vandmiljø, Henning Mørk Jørgensen.

Læs også: I hele landet hold danskere vejret i opråb for havet

Foto: Morten Rasmussen

Når ilten forsvinder fra havbunden, så dannes ofte et hvidt lag af svovlbrintebakterier - det kaldes populært et liglagen.

Havet gisper efter vejret - så hjælp os med at råbe politikerne op og kræve handling, der stopper iltsvind og fiskedød ved at skrive under her.

Kvælstof i dansk hav stammer primært fra landbruget

  • 70 procent af kvælstoffet i fjorde og kystnært hav kommer fra dansk landbrug
  • 20 procent stammer fra naturen selv
  • 10 procent kommer fra renseanlæg, kloak, virksomheder og dambrug
  • 58.000 tons kvælstof udledes årligt til havet
  • Hvis havet skal få det godt igen, så skal kvælstofudledningen ned på 34.000 tons om året.

Kilde: Miljøstyrelsen

Foto: Erik Tveskov

De danske fjorde bliver ofte ramt af iltsvind, hvor fisk bliver fanget og kvalt i det iltfattige vand. Her i Haderslev Fjord.

alt
Henning Mørk Jørgensen
Rådgiver vandmiljø, hav- og fiskeripolitik
  • E-mailadresse
  • Mobil
    +45 31 19 32 35

Ekstreme mængder fedtemøg fører til iltsvind

Hele foråret har der været meldinger om, at fedtemøg i store mængder har spredt sig langs de danske kyster. Fedtemøg er hurtigvoksende trådalger, der eksploderer i vækst og udskygger og kvæler tang og ålegræs på havbunden.

Når algerne dør, så rådner de og bruger i nedbrydningsprocessen den ilt, der er på havbunden - og det skaber iltsvind.

Derfor har nyheden om iltsvind og fiskedød i dansk hav desværre været ventet, fortæller Henning Mørk Jørgensen.

Se nedenfor videoen fra stranden ved Thisted med småfisk, der skulper døde i vandkanten - kvalt af iltsvind. Video: Annette Thorning.

- Der er ekstremt meget fedtemøg i de danske fjorde dette forår, fordi regnen hele vinteren har vasket store mængder kvælstof fra markerne og ud i vandmiljøet. Det giver ekstra næring til de hurtig voksende alger og dermed iltsvind. Så vi har vel egentlig bare ventet på, at iltsvind vil kunne føre til en ulykke som denne, siger Henning Mørk Jørgensen ærgerligt.

For når det er så forudsigeligt at det vil ske, så er det beskæmmende, at politikerne ikke for alvor handler på problemet, mener han:

- Vi ved, at der igen og igen vil komme kraftigt iltsvind og vores havnatur hver gang dø, så længe der udledes så meget kvælstof som i dag til vores fjorde og kystnære hav. Og vi ved også, at livet vil vende tilbage her, hvis vi reducerer kvælstofforureningen fra landbruget. Så det er bare at komme i gang, lyder det fra Henning Mørk Jørgensen.