Regeringen, Radikale, SF, Enhedslisten og Alternativet har netop landet en stor natur- og biodiversitetspakke som led i finanslovsforhandlingerne. Med aftalen indfrier partierne en række af valgkampens naturløfter om at sikre mere vild natur. Hos Danmarks Naturfredningsforening er der stor begejstring. Præsident Maria Reumert Gjerding siger:

- Vi har i årevis kæmpet for netop at få sat den vilde natur på dagsordenen. Valgkampen blev et gennembrud, hvor vi for første gang nogensinde havde natur som et selvstændigt valgtema. Siden valget har vi virkelig presset på for at få valgkampens løfter omsat til handling. Og nu er det endelig lykkedes.

- Jeg er simpelthen så glad for den her aftale, som virkelig vil gøre en stor forskel for vores trængte natur. Det er et kvantespring for naturbeskyttelsen i Danmark.

Konkret er regeringen og de tre støttepartier blevet enige om at igangsætte etableringen af 13 nye vilde naturnationalparker udover de to, som allerede er blevet besluttet. Samtidig sikrer aftalen, at valgkampens løfte om 75.000 hektar vild urørt skov nu bliver indfriet.

Et kæmpe skridt på vejen mod at løse naturens krise

Med i aftalen er en anden af DN's vigtige ønsker også kommet med. Et biodiversitetsråd, der med klimarådet som forbillede løbende skal vurdere og rådgive folketinget om naturen.

Samtidig igangsættes en gennemgang af naturlovgivningen, som Danmarks Naturfredningsforening håber vil ende ud med ny biodiversitetslov, som skal sikre varig og effektiv beskyttelse af naturen og sætte konkrete målsætninger for, hvor meget natur og strengt beskyttet natur, der skal være i Danmark.

- Naturen reddes ikke alene af 15 naturnationalparker og mere urørt skov. Naturen har brug for sin helt egen redningsplan og lov, som udstikker nogle meget klare målsætninger for, hvor meget natur vi skal have i Danmark. Der håber vi, at denne her flotte aftale vil være et skridt på vejen mod det, siger Maria Reumert Gjerding.

Nu kommer kampen i de kommende politiske forhandlinger til stå om, hvor stor en del af Danmarks areal der skal sikres en eller anden grad af naturbeskyttelse.

EU har besluttet ambitiøse målsætninger, om at mindst 30% af land- og havarealerne skal sikres beskyttelse, hvoraf 1/3 skal være strengt beskyttet natur, hvor naturen får lov til at udvikle sig på egne præmisser.

I FN arbejder man også hen i mod 30 % på globalt plan.

FAKTA

  • I Socialdemokraternes ’Grønne et-årsplan’, lovede Mette Frederiksen at igangsætte arbejdet med at etablere 15 vilde naturnationalparker, og 75.000 hektar urørt skov inden for regeringens første leveår. Et løfte Mette Frederiksen og Pia Olsen Dyhr også gav sammen i deres fælles naturudspil under valgkampen til Naturmødet i Hirtshals.
  • Både Enhedslisten og Radikale har hver især foreslået etablering af naturnationalparker – eller vilde naturreservater i deres grønne udspil og forpligtet sig på som minimum at arbejde for at nå målet om 75.000 hektar urørt vild skov.
  • Danmarks Naturfredningsforening har med kampagnen Natur Nok? indsamlet mere end 50.000 underskrifter for mere vild natur. Underskrifter som blev overrakt til Folketingets partier under de igangværende finanslovsforhandlinger
  • Med Natur og biodiversitetspakken afsættes mere end 850 millioner over de kommende fire år til at indfri løftet om 15 vilde naturnationalparker og målet om 75.000 hektar urørt skov.
  • Der afsættes 4 millioner kroner årligt til oprettelse af et biodiversitetsråd, som skal rådgive folketinget med klimarådet som forbillede, ligesom der igangsættes en gennemgang af den eksisterende lovgivning på naturområdet. Med afsæt i forståelsespapiret forpligter partierne sig til at drøfte den landsigtede udvikling af naturen. En proces som både støttepartier og Danmarks Naturfredningsforening håber vil føre til vedtagelse af en biodiversitetslov med bindende mål for naturen.