Der var bekymring, for kke alle er lige begejstrede for ideen om store planteædere som elge i de kommende naturnationalparker (NNP).

Men bestyrelsen i den kommende NNP Gribskov på Sjælland tog ansvaret på sig og stemte for at sætte elge ind i det kommende naturområde:

- Det er vi i DN utroligt glade for. Bestyrelsen understøttede med sin beslutning hele formålet med den nye naturnationalpark, nemlig at sætte naturen først og det indebærer, at vi blandt andet sætter store planteædere ud i områderne, og her er elgene den faglige anbefaling i Gribskov, siger Daniella Humm Møller, biolog og naturpolitisk rådgiver i Danmarks Naturfredningsforening.

Myriader af liv i elgenes fodspor

Gennem årtusinder har titusindvis af arter udviklet sig i en tæt fælles symbiose og i samspil med de store planteædere. Vildokser, vilde heste, elge og bisoner har siden tidernes morgen således haft hovedrollerne, og elgen har en unik funktion.

Den store planteæder æder sig gennem 30 kilo grene og blade hver dag og skaber derigennem variation i vores ellers ensformige og mørke skove. Elgen sikrer åbne pletter i landskabet, hvor der kan vokse blomster og urter, som vil give levevilkår for flere insekter og flere fugle.

Naturen tømmes for indhold

Men landskabet er stort set tømt for store planteædere i takt med, at naturen i Danmark er blevet underordnet alle andre ønsker i samfundet.

Skovbrug, landbrug, jagt, fiskeri, fritidsinteresser, byudvikling og tekniske anlæg har som hovedregel fortrinsret og det presser naturtyper og arter i sådan en grad, at de forsvinder.

Således viser en ny rapport over naturens udvikling fra Aarhus Universitet, at årtiers indsatser har slået fejl og naturen i Danmark fortsat er i krise.

- Det skal NNP'erne være med til at ændre på og det er helt afgørende, at vi ikke gør som vi plejer, men gør det, der skal til. Vi skal slippe naturen fri og lade de store planteædere være med til at skabe levesteder for et mylder af andre arter. Det vil styrke biodiversiteten, men også give de besøgende i Gribskov mulighed for helt nye og spændende naturoplevelser, lyder det fra Daniella Humm Møller.

FAKTA

De 15 nye naturnationalparker møder generelt overvældende opbakning.

Hele 73 procent af befolkningen mener, at det er en god idé at etablere naturnationalparker, mens kun 11 procent er uenige. 77 procent svarer i undersøgelsen fra Epinion fra 2022, at det vil være spændende at besøge naturnationalparker med vild natur og store græssende dyr.

Naturnationalpark Gribskov forventes åbnet i 2025.

FAKTA

Elgen kaldes Nordens giraf fordi, den kan nå tre meter op, når den rejser sig på bagbenene. Elge kan allerede opleves i Lille Vildmose i Nordjylland, hvor de er en publikumsmagnet.