I tre ud af fem år har et forbrændingsanlæg i Hørsholm overskredet grænseværdien for dioxin-udledning. Danmarks Naturfredningsforening kalder overskridelserne alvorlige og mindes ikke fortilfælde på danske affaldsforbrændinger.

- Men vi er ude på et skråplan her, for forbrændingsanlæggene får tilladelser til at afbrænde schredderaffald, dele af gamle biler - uden nødvendigvis at have den nødvendige teknologi til det. Og her er der risiko for, at plasten fra bilerne under afbrænding danner netop dioxin. Det er alvorligt fordi, kontrollen med anlæggene samtidig er alt for svag, siger miljøpolitisk rådgiver i Danmarks Naturfredningsforening, ph.d. Jens Peter Mortensen.

Giften dioxin mistænkes for at virke hormonforstyrrende og kræftfremkaldende. Giften nedbrydes meget langsomt, samtidig med at det ophobes i fedtvæv, og det findes derfor i fedtholdige animalske produkter og fisk. Dioxin dannes blandt andet ved forbrændingsprocesser.

Endnu ingen klager er realitetsbehandlet

Danmarks Naturfredningsforening har sendt omkring ti klager over tilladelser til afbrænding af schredderaffald. De fleste er tilladelser udstedt af Miljøstyrelsen. Ingen af klagerne er dog blevet realitetsbehandlet.

- Det er uacceptabelt særligt set i lyset af, Miljøstyrelsen kun kræver få og sporadiske undersøgelser af udledningen på fx Norfors. Det vil sige, at ingen reelt kan sige noget om, hvor stort et udslip af dioxin, der faktisk sker i Danmark, siger Jens Peter Mortensen. Her kræver styrelsen nu, at dioxin-målingerne sker tre gange a en times varighed to til fire gange året.

- Det er nærmest kun en papirøvelse, når man tænker på, at det er anlæg, der skal køre over 8000 timer om året. Vi skal have sat en stopper for den udledning af dioxin og det kræver en langt strammere godkendelse af anlæggene, når de søger om at afbrænde shredderaffald og en langt mere finmasket kontrol af udledningerne fra anlæggene, siger Jens Peter Mortensen.

Dioxin ophober sig i fisk som sild og laks og kvinder i den fødedygtige alder, gravide og ammende advares mod at spise blandt andet østersølaks.

Samtidig har den europæiske fødevaresikkerhedsautoritet, EFSA, anbefalet EU at sænke mængden af det tolerable indtag af miljøgiftene dioxiner og dioxinlignende PCB markant fra til en værdi, der er syv gange lavere end grænsen fra 2001.

Det svarer ifølge fagbladet Ingeniøren til, at en gennemsnitsdansker har et indtag hver uge, der er næsten dobbelt så højt som den nye foreslåede grænseværdi.