Antallet af sommerfugle i Danmark er på tilbagetog, og 32 dagsommerfugle er lige nu i risiko for helt at uddø herhjemme. Den helt store udfordring er, at sommerfuglene mangler plads - plads til de vilde træer, buske og planter, som de lever af.

Hvis du har en have, så kan du skabe plads til sommerfuglene. I vores ellers opdyrkede og tilplantede land, kan din have med andre ord blive et værdifuldt helle for sommerfuglene.

Seks kriterier for den sommerfugle-venlige have

1. Drop giften

Sprøjtegift er medvirkende årsag til, at bestanden af sommerfuglearter er faldende. Insektgifte er også giftige for sommerfugle, og plantegifte kan fjerne både de voksne sommerfugles fødeplanter og larvernes værtsplanter – og dermed fødegrundlaget for næste generation af sommerfugle. Så drop giften i haven.

2. Drop gødningen

Mange sommerfugle foretrækker planter, der trives bedst på næringsfattig jord. Når vegetationen bliver for tæt, selv efter en lille mængde gødning, vil mange sommerfuglearter forvinde. Hold derfor et eller flere områder i haven fri for gødning.

3. Plant blomster til sommerfuglene

Nogle sommerfuglearter kan dukke op så tidligt som i marts, mens andre først kommer på besøg senere på sæsonen. Du kan give plads til flere sommerfugle ved at plante forskellige nektarrige blomster, som blomstrer på forskellige tidspunkter. På den måde kan du tilbyde føde hele sæsonen til de forskellige sommerfugle, uanset hvornår de dukker op.

4. Plant føde til larverne

Hjælp sommerfuglene med at finde gode ynglesteder og forhold for laverne:

• Plant et tørstetræ til citronsommerfuglens larver.
• Lad et område stå med brændenælder til larverne fra Nældens takvinge, Admiral og Dagpåfugleøje.
• Lad et område med tidsler stå.
• Dyrk lidt kål til kålsommerfuglens larver.
• Lad mælkebøtter og smørblomster stå i græsplænen.

5. Lad græsset gro

Lad noget af din græsplæne vokse sig langt, så sommerfuglene kan lægge æg her.

6. Lav vinterly

Nogle af vores mest genkendelige sommerfugle som Nældens takvinge og Dagpåfugleøje overvintrer i skjul som carporte, udhuse og særligt brændestabler. Gør det nemmere for sommerfuglene at finde vinterly til deres lange søvn ved at tilbyde gemmesteder.

Vidste du? At synet af sommerfugle i din have er et sundhedstegn fra naturen. Hvis sommerfuglene trives, så er det nemlig et tegn på, at rigtig mange andre insekter også trives.

Det kan du plante til sommerfuglene

Nogle sommerfugle dukker op i din have tidligt i marts måned, mens andre først kommer på besøg senere på sæsonen. Du kan lave et blomsterbed til sommerfuglene på et lunt og solrigt sted i din have med nektarrige blomster, der blomstrer på forskellige tidspunkter.

Få hele plantelisten her