I Østhimmerland er kirkeuglebestanden gået frem efter målrettet indsats. Tilbage i 2018 levede der blot fire kirkeuglepar i området, og nu er der syv.

Det er første gang i 39 år, at bestanden af kirkeugler er gået frem:

- Det er en fælles indsats, der har gjort, at kirkeuglen endelig er gået frem herhjemme, og ikke bare er blevet holdt på et stabilt niveau. Det skyldes både frivilliges indsatser som fodring og opsætning af redekasser og Vildtforvaltningsrådets handlingsplaner, forklarer falkoner Frank Skaarup Hansen, som koordinerer den lokale indsats i Østhimmerland.

Fuglene bliver fodret med kyllinger hele året af lokale, og der er blevet sat redekasser op i de områder, hvor kirkeuglen er registreret.

Kirkeuglen har stadig akut brug for hjælp

Fremgangen i Østhimmerland viser, at den målrettede indsats gør en forskel, men:

- Skal bestanden opretholdes og udvikles, så kræver det, at vi fortsætter indsatsen, slår Frank Skaarup Hansen fast.

Kirkeuglerne søger nemlig føde helt tæt på redestedet, og derfor er de afhængige af, at der er masser af mad helt op til de gårde, hvor de yngler.

Læs også: Kirkeuglerne svarer når Lasse kalder

Støt dyrene i julen

  • Giv et valgfrit bidrag til truede og sårbare dyr som kirkeuglen i julen.
  • I år samler vi ind til fordel for nogle af Danmarks mest sårbare dyr.
  • Du kan støtte vores arbejde og gøre en forskel for naturen!

Færre mus i det danske landskab

Kirkeugler lever primært af små pattedyr som mark- og skovmus i yngletiden. Dem er der bare ikke nok af i den danske natur. Det konkluderer en ny rapport fra Aarhus Universitet, der udkommer i december 2020:

- Vores data tyder på, at der er færre mus i det danske landskab, fordi landbruget er intensiveret. Det er en af hovedårsagerne til, at kirkeuglen er gået så drastisk tilbage, forklarer Peter Sunde, professor i Faunaøkologi ved Aarhus Universitet.

Han vurderer, at landskabet er nødt til at blive forbedret i Danmark, hvis kirkeuglen skal kunne bo her naturligt igen.

- Det med at fodre kirkeuglen er ikke bæredygtigt på sigt. Kirkeuglen har ingen fremtid i Danmark, hvis vi ikke kan genskabe dens naturlige fødegrundlag. Det korte og det lange er, at vi skal gøre landskabet mere musevenligt, hvis vi for alvor skal have kirkeuglen tilbage, fastslår Peter Sunde.

En god mulighed er at afsætte brakarealer især langs læhegn. På den måde får markmus og skovmus levesteder året rundt.

- Sådanne tiltag vil ikke blot forbedre levegrundlaget for kirkeuglen og dens byttedyr, men for lang række af arter, som også er trængt i det intensivt dyrkede agerland. Formentlig vil ganske få hektarer med sådanne arealer per kirkeugleterritorium være tilstrækkeligt til, at de kan finde føde nok selv.

Fire hurtige facts om kirkeugler i Danmark

  • Er Danmarks mindste ugleart. Den er på størrelse med en solsort
  • Lever pt. kun i Jylland
  • Den eneste stabile bestand, der vokser herhjemme er i Østhimmerland.
  • De andre ynglende par lever solitært, hvilket vil sige, at deres unger ikke kan finde partnere og derfor ikke kan formere sig.

Hjælp os med at skabe mere og bedre natur til truede dyr som kirkeuglen

Støt de sårbare dyr og få et bevis

  • Når du har doneret et valgfrit beløb, kan du downloade et flot gavebevis til dig selv eller en ven, som du ønsker at støtte på vegne af.