Præsident i Danmarks Naturfredningsforening Ella Maria Bisshop-Larsen siger om udnævnelsen af Søren Bojer Nielsen:

- Jeg er sikker på, vi får et ordentligt menneske og en stærk leder, der med blik for de værdier, der gør Danmarks Naturfredningsforening til Danmarks største og stærkeste grønne organisation, kan samarbejde med ansatte, aktive og politisk valgte på alle niveauer. Med

Søren Bojer Nielsen får vi også en leder med stor erfaring i arbejdet med at tale en god sag politisk. Jeg ser frem til samarbejdet, siger præsident Ella Maria Bisschop-Larsen.

Præsidenten fremhæver, at Søren Bojer Nielsen har en omfattende ledelseserfaring indenfor kulturområdet fra både den private- og den offentlige sektor. Han forstår den dynamik, som opstår i samarbejdet med dedikerede medarbejdere med en høj faglig indsigt og en stor værdibåret motivation.

Søren Bojer Nielsen har arbejdet med politikere og embedsværk på lokalt, nationalt og ministerniveau. Han nyder anseelse i det politiske Danmark og er desuden en levende og ligefrem oplægsholder og debattør.

Selv ser Søren Bojer Nielsen frem til at stå i spidsen for foreningen:

- Danmarks Naturfredningsforening har gennem mere end 100 år varetaget en vigtig funktion som naturens stemme, baseret på det enkelte medlems kærlighed til og interesse for natur og miljø. Og det er en både uhyre vigtig og udfordrende opgave for DN også i fremtiden at være naturens vagthund - en udfordring jeg mener at kunne give mit bidrag til som direktør for Danmarks Naturfredningsforening, siger Søren Bojer Nielsen om sin nye opgave.

- Personligt oplever jeg den samme glæde ved en tur i naturen som ved den gode kunstneriske oplevelse. Det er her vi som mennesker kan tanke ny energi og få vores daglige liv sat i perspektiv, uanset status og forhold i øvrigt, fortsætter Søren Bojer Nielsen.

Søren Bojer Nielsen tiltræder d. 16. januar og skal stå i spidsen for godt 65 medarbejdere.

For yderligere information: Kontakt Ella Maria Bisshop-Larsen på tlf. 20 40 23 10 eller Søren Bojer Nielsen tlf. 28 34 09 12

Blå bog - Søren Bojer Nielsen

Familie: To sønner på 30 og 26 år

Alder: 56 år

Bor: Brønshøj

Opvokset: Thisted

Seneste ansættelser:
2010-2016 Direktør for Det Obelske Familiefond

2000-2010 Musikchef for Sjællands Symfoniorkester

1995-1999 Producent ved DR Symfoniorkestret

Uddannelse:
1987 Cand. Oecon. fra Aarhus Universitet

1979 Musik-matematisk student fra Thisted Gymnasium

Væsentlige tillidsposter:
2016-2017 Formand for Kulturministeriets Tænketank for musikskoler. Betænkning om musikskolernes forhold og fremtid. Skal afleveres i juni 2017

2003-2007 Medlem af Statens Kunstråd (i dag Statens Kunstfond) og formand for Kunstrådets Musikudvalg

Sagt om Søren Bojer Nielsen:

- Magt korrumperer, siger man. Det gælder så ikke i Søren Bojer Nielsens tilfælde. Han er det selvskrevne valg til poster med stor indflydelse på dansk kulturliv - og han varetager dem med en idealisme som få.
Redaktør Søren Schauser, Berlingske Tidende, 2010