Glæden er stor hos Danmarks Naturfredningsforening, Tænketanken Hav og Green Power Denmark efter det nu politisk er blevet besluttet, hvad Havnaturfondens 500 millioner kroner skal anvendes til.

Havnaturfonden vil som det første tage fat på at genoprette naturen i de indre farvande. Det sker blandt andet ved at etablere stenrev og plante ålegræs i egnede områder.

De farvande, som står øverst på fondens liste, er Lillebælt, Det Sydfynske Øhav, Storebælt, Samsø Bælt, Sejerø Bugt, Sjællands Nordkyst og Østkyst, Møn og Taarbæk Rev.

- Havet i Danmark er i dyb krise og har brug for massiv hjælp. Derfor er vi meget glade for, at der afsættes så store midler til konkrete naturgenopretningsprojekter. Havnaturfonden kan blive den motor, der skal til for, at vi igen kan få et hav fuld af liv - med et mylder af fiskeyngel i ålegræs og store fisk, der gemmer sig i stenrevets huler, siger Maria Reumert Gjerding, præsident i Danmarks Naturfredningsforening.

Hjælp os med at redde havet!

Livet i havet er presset af iltsvind, intensivt fiskeri og forurening. Men sammen kan vi stadig nå at vende udviklingen.

Hjælp os med at skabe grøn forandring for livet i havet.

Havnatur og vindmøller skal gå hånd i hånd

På lidt længere sigt får fonden også en vigtig opgave med at sikre, at de kommende havvindmølleparker bidrager positivt som overhovedet muligt til naturen i havet.

De planlagte havvindmølleparker – og endnu flere i fremtiden – kommer til at optage store havarealer. Derfor er det godt, at aftalepartierne har lyttet til organisationerne og besluttet at inkludere denne indsats i fondens arbejde.

- Det har været vigtigt for os, at Havnaturfonden også kigger på fremtidens metoder til at forbedre havmiljøet. Det er afgørende, at havvindmølleparkerne bidrager til et rigt plante- og dyreliv i havet. Men der forestår et stort arbejde med at lave forsøg og indsamle viden, og der kommer fonden til at spille en stor rolle, siger Thomas Aarestrup Jepsen, direktør for vedvarende energiproduktion i Green Power Denmark.

Mere viden og forskning om havet

Som samfund udnytter vi ikke den viden om havet, som allerede findes. Marine data, som løbende indsamles i forbindelse med miljøvurderinger, går ofte tabt, fordi der ikke er noget sted at opbevare data. Det kommer der nu. Samtidig skal Havnaturfonden bidrage til mere viden og forskning om havet.

- Med flere midler til både forskning og digital infrastruktur tager vi et vigtigt skridt mod at forstå vores pressede og komplekse havmiljø bedre. Havnaturfonden vil ikke kun være med til fremme nye videnskabelige opdagelser men også styrke de digitale motorveje, som er vigtige for at sikre en bæredygtig fremtid med mere naturgenopretning og beskyttelse af havets økosystemer, siger adm. direktør for Tænketanken Hav, Liselotte Hohwy Stokholm.

Tænketanken Hav, Danmarks Naturfredningsforening og Green Power Denmark har et stort ønske om, at Havnaturfondens indsats for et hav i balance fortsætter efter 2030, hvor finansieringen efter planen udløber.

Derfor er det glædeligt, at politikerne er enige om at genbesøge aftalen om Havnaturfonden senest i 2028 for at finde en varig finansiering af fonden fra flere forskellige kilder, så den på sigt kan blive en permanent og selvstændig fond.

alt
Tine Gjerløv
Chefrådgiver
  • E-mailadresse
  • Mobil
    +45 22 85 22 08