Storsummende forlader humlebien en smuk og velduftende blomst, hvor den netop har mæsket sig i sød nektar. Er den glad og tilfreds – eller knokler den bare følelsesløst videre som en hårdtarbejdende robot uden de store glæder i livet?

Svaret overrasker sandsynligvis de fleste, for meget tyder faktisk på, at det første er tilfældet.

I løbet af det seneste årti har bier gang på gang forbløffet forskere med deres avancerede kognitive evner, der omfatter mentale processer, der blandt andet gør os i stand til at lære, huske, kommunikere og løse problemer.

Forskning viser, at de flyvende pollenelskere har et rigt følelsesliv og både kan opleve smerte, traumer, frygt og glæde. Og for nylig opdagede forskere sågar, at bierne har stor fornøjelse af at lege med bolde, og at de leger for legens skyld.

Bier lærer at danse

Humlebier og honningbier er sociale væsner, og at være social stiller krav til hjernen. Ifølge den anerkendte ’social intelligens-hypotese’ har sociale dyr mere avancerede hjerner for at kunne begå sig i komplekse sociale miljøer.

Sociale interaktioner som f.eks. samarbejde, uoverensstemmelser og konfliktløsninger er forbundet med udfordringer, som kræver veludviklede mentale evner at navigere i.

Og skal man være social, må man også kunne kommunikere, og det kan honningbier. Ved hjælp af nogle særlige bevægelser, der minder om en dans, kan de fortælle hinanden, hvor de gode blomster er.

Dansekommunikationen blev tidligere opfattet som en medfødt evne, men spritny forskning fra 2023 viser, at bier lærer at danse, ligesom børn lærer at tale et sprog. I studiet demonstrerede forskerne, at unge honningbier kun kan formidle præcise informationer om et område, hvis de tidligere har set, hvordan ældre bier danser.

Bier tilegner sig nye evner og adfærd ud fra både egne erfaringer og ved at observere andre. Og de kan faktisk lære en hel del. De kan blandt andet lære at løse komplekse opgaver og bruge redskaber. I et forsøg lærte bier f.eks. at trække i en snor for at få en sukkerbelønning ved at observere andre bier, som var blevet trænet til at gøre det.

Bier har også forståelse for simple matematiske principper. Studier har f.eks. afsløret, at de kan lære at skelne mellem lige og ulige tal, og de kan bruge farver som symbolske repræsentationer for plus og minus. Opdagelserne har ikke blot gjort forskere klogere på biers fantastiske kognitive evner, de har også givet et overraskende indblik i biernes indre liv og løftet sløret for deres følsomme natur.

Vidste du...

...at kloden er hjemsted for mere end 20.000 arter af bier? Dermed er der flere biarter end fugle- og pattedyrsarter tilsammen. I Danmark har vi 297 arter, hvoraf honningbien er den ene, 29 arter er humlebier, og resten er enlige bier.

Natur og Miljø

Artiklen blev først bragt i vores medlemsmagasin Natur og Miljø.

Vil du modtage magasinet direkte i din postkasse og samtidig støtte en god sag?

Leger med bolde

Da et forskerhold i 2009 ville undersøge, om bier kunne lære at undvige rovdyr, kom de på sporet af biernes følelsesliv. I forsøget gik en edderkoplignende robot til angreb på nogle bier, mens de var i en gul blomst.

Robotten holdt dem kortvarigt fast, inden de slap fri. Efter den skræmmende oplevelse begyndte bierne at scanne gule blomster ekstra grundigt, inden de landede på dem. Men de begyndte også at udvise en form for PTSD-symptomer. Ifølge forskerne var bierne tydeligvis bange for gule blomster, selvom der ikke var fare på færde.

Forskere har også fundet tegn på, at bier oplever smerte og tager bestik af, hvor stor en belønning de kan få ud af at udholde smerte – lidt ligesom når vi trodser tandlægeskrækken og alligevel sætter os i stolen, fordi vi vurderer, at det midlertidige ubehag betaler sig i længden. Andre studier har vist, at bier også kan opleve glæde, optimisme og endda legesyge.

I december 2022 blev en undersøgelse publiceret i tidsskriftet ’Animal Behaviour’, der viste, at bier har stor fornøjelse af at lege med bolde. Forskerne udførte to eksperimenter. I første omgang koblede de en koloni med 45 humlebier til et forsøgskammer med pollen og sukker. Bierne fik mulighed for at nå frem til godterne helt uhindret eller gennem områder med enten fæstnede eller bevægelige bolde.

Forskerne filmede løjerne og opdagede, at bierne rullede med bolde i alt 910 gange i løbet af forsøgets to dage. Inden en bi havde haft sin første kontakt med en bold, var der ingen forskel på, hvor mange gange bierne besøgte området med bolde.

Vidste du...

... at biers gift er fyldt med små proteiner kaldet peptider? Flere af disse har medicinsk potentiale og kan modvirke betændelse, kræft, infektioner, forhøjet blodtryk og gigt.

Men efter den første oplevelse med en rullende bold var bierne mere tilbøjelige til at vende tilbage til de bevægelige bolde frem for de fastgjorte. Forskerne konkluderede, at bierne var betaget af de bevægelige bolde, og at de tilsyneladende fik en vis tilfredsstillelse ud af at rulle dem rundt.

Bier valgte den sjove rute

Efterfølgende gennemførte forskerne et andet forsøg for yderligere at teste biernes tendens til at rulle med bolde. Her blev 42 humlebier fra fire forskellige kolonier introduceret til to forskellige ruter til et fødekammer med pollen og sukker.

Den ene rute førte gennem et kammer med bolde, mens den anden gik gennem et tomt kammer. Bierne blev skiftevis udsat for de to ruter, der også var i forskellige farver – gul og blå, som bier tydeligt kan skelne mellem.

På den måde lærte bierne at forbinde boldene med en farve. Da forskerne efterfølgende gav bierne mulighed for frit at vælge en farvet rute, foretrak de den med farven, hvor boldene tidligere havde været.

Forsøgene blev udført, så hverken jagt efter føde, behov for at rydde op eller parring kunne være årsag til boldlegen. Derfor konkluderede forskerne, at boldrulning ikke havde nogen umiddelbar forbindelse til overlevelse, men i sig selv var en belønnende aktivitet, ligesom det er for os mennesker.

Forskerne opdagede også, at yngre bier var mere legesyge og rullede med flere bolde end de ældre.

Forskerne vil nu undersøge, hvad der driver den legende adfærd, og hvilke potentielle fordele der kan være forbundet med adfærden. Hos mennesker og pattedyr er leg en vigtig del af børnenes og ungernes udvikling, der træner hjernens fleksibilitet og forberede dem på at navigere i komplekse og foranderlige sociale og emotionelle situationer senere i livet. Måske det samme gælder for bier?

At vi nu ved, at bier både er legesyge og har et følelsesliv, sætter de fantastiske skabninger i et helt nyt lys og giver et ekstra incitament til at passe godt på de vigtige bestøvere.

Vidste du...

... At humlebier basker vingerne 200 gange i sekundet – så hurtigt, at vi ikke kan se det med det blotte øje?

Kilder: Science direct, NCBI, PLOS BIOLOGY, Frontiers, PNAS, Our world in data, Guiness world of records, BIONE, Skoven i Skolen.

Skrevet af Jonas Meldal

Vær med til at hjælpe den danske natur