For 50-60 år siden var den en af de mest almindelige uglearter i Jylland med op mod tusindvis af par. Men i takt med, at særligt landbrugslandskabet har ændret sig, har kirkeuglen haft sværere og sværere ved at finde føde, hvilket har medført et drastisk fald i bestanden af kirkeugler.

I dag er kirkeuglen alvorligt truet og i overhængende fare for helt at uddø i Danmark. En opgørelse fra Institut for Ecoscience ved Aarhus Universitet viser, at man her i år kun har registreret 11 ynglepar i hele Jylland.

Men selvom det samlede antal er faretruende lavt, viser opgørelsen også, at man i Østhimmerland har oplevet en lokal fremgang i både antallet af ynglende kirkeuglepar og antallet af unger, der kom på vingerne i år.

I alt er der registreret otte ynglepar i Østhimmerland, hvilket er to flere end sidste år. Samtidig har forskerne fra Aarhus Universitet kendskab til hele 26 udfløjne unger i år – dobbelt så mange som i 2020.

 Støt kirkeuglen i julen

Vil du være med til at støtte arbejdet for at hjælpe kirkeuglen blandt andet med fodring, forskning og bedre levesteder?

Giv et bidrag og støt kirkeuglen og andre af Danmarks mest truede arter.

Læs også: Danmarks mest truede ugle flyttede ind hos Henrik i december

Den lokale fremgang er et direkte resultat af en målrettet lokal indsats, hvor blandt andet frivillige har hjulpet kirkeuglerne ved at fodre dem. Og det giver håb for fremtiden, lyder det fra Peter Sunde, professor i Faunaøkologi ved Aarhus Universitet.

– Det bekræfter, at den fodringsindsats, der har været meget målrettet, virker efter hensigten. Vi er dér, hvor vi har knækket nødden og kan se, at kirkeuglerne har en rigtig høj ynglesucces på de steder, hvor de bliver fodret. Nu skal vi bare holde fast i det – så skal der nok komme flere par, siger han.

Satser på bestanden i Østhimmerland

Mens antallet af ynglende kirkeuglepar er steget i Østhimmerland, fortsætter tilbagegangen dog i Vesthimmerland og i det øvrige Jylland.

Ifølge opgørelsen er der i år kun registreret et enkelt ynglepar i Vesthimmerland samt to par uden for Himmerland.

Men selvom man ved at fodre de tilbageværende kirkeugler kan opretholde en høj ungeproduktion, er udsigterne ikke gode for de isolerede bestande. Kirkeuglerne flyver sjældent mere end 30 kilometer væk fra ynglepladsen, hvilket gør det svært for disse unger at finde en mage.

Læs også: Heidi passer på hasselmusen i Sorøs skove

Derfor er indsatsen fokuseret på bestanden i Østhimmerland, hvor man i første omgang håber at kunne fortsætte fremgangen og få bestanden op på flere end 30 ynglepar, så den ikke er i samme risiko for udryddelse som i dag.

– I de næste par år skal vi holde fast i fodringen. Samtidig skal vi prøve at lokalisere de nye par, der bliver etableret, så fodringen følger med, siger Peter Sunde.

På sigt handler det også om at sikre levesteder for kirkeuglerne, hvor de selv kan finde deres føde.

– Der er ikke noget perspektiv i at have en kirkeuglebestand, der er afhængig af, at vi skal fodre dem igennem yngletiden. Så vi skal også have naturens tilstand op på et niveau, hvor kirkeuglerne har byttedyr nok til, at bestandene kan være selvreproducerende. Det er den langsigtede strategi. Derfor er vi nu i gang med eksperimenter, hvor vi forsøger at forbedre fødegrundlaget for kirkeuglerne, siger han.

Giv et valgfrit bidrag til kirkeuglen nu - vi samler ind til fodring, forskning og bedre levesteder

Projekt Kirkeugle skal redde uglerne

Her og nu afhænger artens overlevelse dog af, at kirkeuglerne bliver fodret.

Derfor er Danmarks Naturfredningsforening gået sammen med flere andre organisationer om Projekt Kirkeugle, der arbejder for at holde kirkeuglen i live i Danmark.

På den korte bane sker det ved at støtte de frivillige, der netop fodrer og holder øje med kirkeuglerne - ikke mindst de mange landmænd, der huser kirkeuglerne på deres gårde, og hvis hjælp er helt afgørende for uglernes overlevelse.

Og på den lange bane arbejdes der for at få genskabt noget god natur med gode levesteder, hvor kirkeuglerne selv vil kunne finde nok føde til at overleve på egen hånd.

Igen i år er det muligt at støtte projektet gennem Danmarks Naturfredningsforenings årlige juleindsamling for truede dyr.

Projekt Kirkeugle

Projekt Kirkeugle er en gruppe nedsat af Vildtforvaltningsrådet. Gruppens mål er at redde kirkeuglen fra at uddø i Danmark.

Gruppens medlemmer består af repræsentanter fra: Landbrug og Fødevarer, Dyrenes Beskyttelse, Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Jægerforbund og Dansk Ornitologisk Forening.

Derudover bidrager mange engagerede frivillige samt Aarhus Universitet og Aalborg Zoo.

Giv et valgfrit julebidrag til kirkeuglen

Kirkeuglen er Danmarks mindste ugle og er alvorligt truet. Når du giver et bidrag via juleindsamlingen, støtter du Projekt Kirkeugle og hjælper med fodring, forskning og forbedring af levesteder.

 Pssst! Du får et fint støttebevis i gave, når du støtter kirkeuglen og hasselmusen

Når vi har modtaget din donation, kan du hente et digitalt støttebevis med enten kirkeugle eller hasselmus på. Send det, til én, du har kær og som også elsker naturen - så kan din donation være en julegave.

Tak, fordi du betænker Danmarks natur i julen.