Et pilotprojekt på Fyn har haft til formål at identificere sårbare grundvandsdannende områder. Kortlægningen har gjort brug af en ny metode og resultatet er, at der er ca. 28.300 hektar sårbare områder på Fyn, hvoraf ca. 17.800 hektar er på landbrugsjord.

Miljøstyrelsen har fået 2024-2026 til at udpege de sårbare drikkevandsområder i hele landet, som skal beskyttes mod yderligere forurening af vores drikkevand.

- Over halvdelen af alle vores drikkevandsboringer er i dag forurenet med pesticider og andre miljøskadelige kemikalier. Det er rød alarm. Derfor er jeg rigtig glad for, at vi nu får udpeget de ca. 18.000 hektar sårbare drikkevandsområder på Fyn, som hurtigst muligt bør beskyttes af et sprøjteforbud. Det er samtidig en unik mulighed for at oprette såkaldte grundvandsparker og få mere natur, skov og økologisk jordbrug på arealerne, siger Maria Reumert Gjerding, der er præsident i Danmarks Naturfredningsforening.

- Politikerne skal have hænderne op af lommen nu, hvis vi skal beskytte vores drikkevand for nuværende og fremtidige generationer. Der er intet til hinder for, at partierne efter sommerferien sætter sig sammen på Christiansborg og indfører et sprøjteforbud i de her områder. Det kan kun gå for langsomt, siger hun.

Hjælp os med din underskrift

Vi risikerer at løbe tør for rent drikkevand. Der er rester af pesticider i over halvdelen af de aktive drikkevandsboringer i Danmark.

Derfor kæmper vi for bedre beskyttelse af vores drikkevand. Og du kan hjælpe os med din underskrift.

Læs mere: Tjek hvor ofte der bliver fundet pesticider i vandet i din kommune

Mere skov, natur og økologi kan beskytte drikkevandet

Rapporten fra Miljøstyrelsen udpeger ca. 18.000 ha sårbare drikkevandsområder på Fyn, hvor der i dag er intensiv landbrugsdrift. Det svarer meget fint til de ca. 200.000 sårbare drikkevandsområder, som i dag er landbrugsjord, som vandsektoren (DANVA) vurderer, at der er på landsplan.

Socialdemokratiet gik sammen med SF, Radikale Venstre, Enhedslisten og Alternativet til valg på, at forbyde sprøjtemidler på et areal på op mod 200.000 hektar – en tyvendedel af Danmarks areal – frem mod 2030.

- Det lykkedes ikke med den grønne trepart at blive enige om en permanent beskyttelse af vores sårbare drikkevandsområder. Et sprøjteforbud skal vedtages sideløbende med udpegningen af de sårbare drikkevandsområder, så vi hurtigst muligt kan stoppe tilførelsen af nye giftstoffer til vores drikkevand. Vi skal i stedet plante skov, skabe mere natur og omlægge til økologi på de områder for at fremtidssikre vores unikke rene drikkevand, siger Maria Reumert Gjerding.

Der er rester af pesticider i over halvdelen af Danmarks aktive drikkevandsboringer, og samtidig er forurening med PFAS en voksende bekymring. Er du enig med os i, at politikerne bør beskytte vores drikkevand bedre? Så støt os i kampen med din underskrift!