Danmarks Naturfredningsforening kæmper for, at anvendelsen af glyphosat, der anvendes i sprøjtegifte, forbydes eller at brugen reduceres kraftigt.

Vi deltager derfor i et såkaldt ECI (European Citizen Initiative) hvis mål er at organisationer fra mindst syv forskellige EU-lande skal samle én million underskrifter på et år. Lykkes dette skal EU Kommissionen reagere på initiativet.

- Vi ved, at danskerne ikke er begejstrede for sprøjtegifte og blandt andet ønsker at afskaffe brugen glyphosat på afgrøderne før høst, ligesom Danmark er førende på økologi i verden. Derfor føler jeg mig tryg ved, at vi, trods landets lidenhed, sagtens kan bidrage til at nå en million underskrifter, siger Rikke Lundsgaard, agronom og landbrugspolitisk seniorrådgiver i Danmarks Naturfredningsforening.

Målet for underskriftsindsamlingen

Målet for kampagnen er, at EU Kommissionen "foreslår for medlemslandene at indføre et forbud mod glyphosat, reformere proceduren for at godkende pesticider og indføre EU-krav om reduktion af pesticidforbruget."

En Gallup fra 2016 svarede 74 procent af de adspurgte, at de er enige eller overvejende enige i, at der skal indføres forbud mod at sprøjte korn og andre afgrøder med sprøjtegiften glyphosat ti dage inden høst.

Fakta om glyphosat

  • I Tyskland viser en ny undersøgelse, at koncentrationerne i urinen hos folk i 20’erne har været stærkt stigende siden 2001.
  • Faktisk lå koncentrationen over kvantifikationsgrænsen i knap seks ud af ti prøver i årene 2012 og 2013, hvorefter et beskedent fald siden er set.

alt
Rikke Lundsgaard
Landbrugspolitisk seniorrådgiver
  • E-mailadresse
  • Mobil
    +45 23 20 30 07