For blot en uge siden fløj lærkerne igen frit over Lærkesletten på Amager Fælled i København.

Efter en klage fra Danmarks Naturfredningsforening og Amager Fælleds Venner besluttede Planklagenævnet nemlig at stoppe byggeriet af 2000 boliger fordi, risikoen for at ødelægge levestederne for den stærkt beskyttede store vandsalamander ikke er tilstrækkeligt belyst i forundersøgelserne.

- Vi er overrasket og kede af, at By & Havn og PensionDanmark nu tilsyneladende tilsidesætter Miljø- og Fødevarenævnet og Planklagenævnets afgørelser. Det reagerer vi naturligvis på, og vi går naturligvis tilbage til nævnene, siger Knud Erik Hansen formand for DN København og medlem af foreningens hovedbestyrelse.

Et særligt område i storbyen

Kampen om naturen på Amager Fælled og de øvrige områder har stået på i flere år. I 2019 lykkedes det et politisk flertal i Københavns Kommune at få affredet områderne for at bygge på dem.

By & Havn udgør sammen med PensionDanmark det udviklingsselskab, der står bag byggeriet, og det er Fælledby P/S, der har besluttet at lade maskinerne rykke ind igen.

Ifølge kommunens notat til sit Teknik- og Miljøudvalget har Fælledby P/S således meddelt forvaltningen, at de påtænker at fortsætte deres planlagte nedrivnings-, forsynings- og anlægsarbejde, som ikke direkte vedrører den del af arealet, som er levested for salamandere.

Forvirring over ansvar

-Nævnene har tillagt vores klage over vedtagelsen af kommuneplantillæg og lokalplan opsættende virkning. Planerne er derfor ikke gældende. Derfor er vi dybt forundrede over, at Fælledby P/S bare giver besked om, at de fortsætter bl.a. forsynings- og anlægsarbejderne, siger Knud Erik Hansen.

Men Københavns Kommune mener sig ude af stand til at reagere. Det sker med den begrundelse, at klagenævnet har vurderet, at der er "sket en væsentlig overtrædelse af den lovgivning, plannævnet påser", og at kommunen derfor ikke længere kan stå som tilsynsmyndighed.

En forbandet trist dag

-Men allermest er det bare forbandet trist at se en bygherre, der ikke vil respektere en afgørelse om at sætte arbejdet i stå og mest interesserer sig for at finde smuthuller til at omgå en kendelse. Det her er en hjertesag for tusindvis af os. Jeg kan love dem, at vi ikke giver op, lyder det fra Knud Erik Hansen.

Byggeriet på Amager Fælled:

  • Lærkesletten på Amager Fælled blev fredet i 1992.
  • En fredning er varig og kan kun ophæves, når tungtvejende samfundsmæssige hensyn gør det påkrævet. Og det sker uhyre sjældent.
  • Alligevel besluttede et flertal i Folketinget at ophæve fredningen i 2019, så området kunne sælges til boligbyggeri.
  • Det er aldrig sket før, at en fredning ophæves med det formål, at kommunen kan få en økonomisk gevinst ud af at sælge grundene til boligbyggeri.

Miljø- og Fødevareklagenævnet og Planklagenævnet meddelte for en uge siden deres afgørelser.

Læs begge afgørelser her.