Danmarks Naturfredningsforening er Danmarks største grønne organisation med 130.000 medlemmer og over 1.500 frivillige. Derudover er vi den eneste forening i Danmark, der kan rejse fredningssager og sikre Danmarks natur for fremtiden. Vi har allerede sat spor i landskabet - i dag er ca. 5 procent af Danmarks areal nemlig fredet.

Vores historie er over 100 år gammel

Udover at være Danmarks største grønne NGO, er vi også en af de ældre. Danmarks Naturfredningsforening blev dannet i 1911 med det todelte formål at beskytte naturen og at sikre befolkningen adgang til naturen herunder de frie kyster, som stadig den dag i dag er et vigtigt kendetegn for Danmark. Vi står bl.a. bag fredningen af Skagen Gren.

Læs mere om vores historie

Vores mærkesager

Danmarks Naturfredningsforening er, på trods af navnet, meget mere end naturfredninger. F.eks. er foreningens første kampagne mod affald i naturen fra 1918!

I dag arbejder Danmarks Naturfredningsforening overordnet set for mere og rigere natur, et rent og sundt miljø og en bæredygtig fremtid.

Plads til naturen

Vi arbejder bredt for at skabe plads til naturen bl.a. ved at omlægge landbrugsjord til natur, forbinde naturområder og frede naturperler.

Vi arbejder for at øge biodiversiteten gennem kampagner såsom Plads til det Vilde og Sommerfugleeffekten og ved at arbejde for 20 procent urørt skov i Danmark.

Vi informerer og motiverer alle til at tage del i at forbedre vilkårene for naturen lige fra private haver via Giftfri Have til frivillige naturplejeprojekter og evighedstræer.

Vi arbejder for at øge andelen af beskyttet natur i Danmark, så vi kan bremse naturens tilbagegang og skabe gode levesteder for truede arter.

Sprøjtegift - nej tak!

Danmarks Naturfredningsforening arbejder for et sprøjtefrit Danmark.

Sprøjtegift fra både landbruget og private haver ender i vores grundvand og forurener vores dyrebare drikkevand.

I efteråret 2018 afleverede vi over 27.000 underskrifter til miljøministeren fra danskere, der ønskede en bedre beskyttelse af drikkevandet. Ikke længe efter kvitterede ministeren ved at igangsætte beskyttelse af områderne omkring drikkevandsboringer, de såkaldte BNBO'er.

Men sprøjtegift skader også insekter. Vi arbejder for et forbud mod insektgifte herunder neonikotinoider, der slår bierne ihjel.

Klimahandling nu

Danmarks Naturfredningsforening arbejder for en bæredygtig fremtid. I 2040 skal Danmark være 100 procent CO2-neutral, og vi arbejder målrettet for at få klimahensyn ind i samtlige lovgivninger.

Vi arbejder for mere skov i Danmark og for at tage dyrebare lavbundsjorde ud af landbrugsdrift, fordi mere natur er en stor del af løsningen på klimakrisen.

Vi guider og inspirerer danskerne til at træffe klimavenlige valg, og vi arbejder for bedre mærkningsordninger, så det bliver lettere at handle bæredygtigt.


Vi er samlende for den grønne bevægelse

Som Danmarks største grønne medlemsorganisation er Danmarks Naturfredningsforening samlende for den grønne bevægelse i Danmark. Som medlem er du med til at gøre en afgørende forskel for natur og klima og for dine børn og børnebørn og dem, der kommer efter. Det er nu, at klimakampen skal kæmpes og med din støtte, står vi stærkere - sammen.

Mere om Danmarks Naturfredningsforening

Følg os på sociale medier