Floratjek er en lavpraktisk metode til botanikregistrering, der lavet så alle kan bruge den.

Det kræver ikke stor botanisk viden, men at man er nysgerrig på at lære og lede efter de plantearter, der er karakteristiske for de forskellige lysåbne naturtyper.

Floratjek viser billeder af udvalgte plantearter, der er karakteristiske for en god naturtilstand (også kaldet positivarter), og til hver art er der noter om vækstperiode, kendetegn og voksesteder.