I samarbejde med VELUX FONDEN uddeler Danmarks Naturfredningsforening midler til dig, der har gode grønne idéer, som du har lyst til at føre ud i livet. For at ansøge skal du være fyldt 67 år, og du - eller en anden aktiv i projektet - skal være uden for erhverv. Projektet skal også være godkendt af din lokale DN afdeling.

Hvad kan du ansøge om penge til?

Formålet med Grønt Guld er at støtte og anerkende ældre borgere, som yder en indsats for sig selv og andre ældre. Indsatsen skal give gode oplevelser i naturen og/eller gøre en natur-, miljø- eller klimapolitisk forskel.

Det kan være, at du vil arrangere et byttemarked for at sætte fokus på bæredygtighed og genbrug? Strikke bomuldskarklude eller plante træer for klimaet? Eller du vil dele din viden og begejstring over naturens mangfoldighed med en klasse børn fra din lokale skole?

Der er vide grænser for, hvilke grønne projekter, der kan modtage støtte fra Grønt Guld-pengeposen. Men ikke alle formål tilgodeses. Nedenstående kommer ikke i betragtning:

  • Varetagelse af DN's interesser over for beslutningstagere og myndigheder
  • Støtte til formål, der varetages - eller burde varetages - af andre aktører

Målgruppen for dit projekt

Det ses helst, at målgruppen for dit projekt også omfatter andre end allerede eksisterende DN-medlemmer og aktive. Inddrages børn i aktiviteterne, skal love og regler vedrørende børneattester m.m. iagttages.

Tænk gerne nyt ift. både format og indhold og mht. inddragelse af ny teknologi. Tag evt. fat i din organisationskonsulent (se faktaboksen nederst til højre), hvis du har brug for hjælp til at udvikle din idé.

Sådan ansøger du

For at ansøge om midler til netop dit projekt skal du udfylde et ansøgningsskema online. Her skal du bl.a. oplyse, hvad aktiviteten eller projektet går ud på, hvor mange penge du søger, og hvem der er involveret i at arrangere og afholde aktiviteten ud over dig.

> Udfyld ansøgningsskemaet

Det forudsættes, at aktiviteterne understøtter mindst et af FN's 17 bæredygtighedsmål. Hovedparten af de særligt aktive ældre skal være medlemmer af DN.

Hvis dit projekt tilgodeses

Skulle dit projekt modtage bevilling, har du som udgangspunkt et år til at bruge pengene. Der kan selvfølgelig opstå uforudsete forhindringer, men så finder vi en løsning på det.

Kontakt din DN afdelings organisationskonsulent (se faktaboksen nederst til højre) og aftal nærmere. Bevillingen udbetales gennem den afdeling, projektet er tilknyttet.

Tak for din ansøgning

Din idé er guld værd både for andre og for naturen. Derfor vil vi fra Danmarks Naturfredningsforening gerne sige dig et på forhånd stort tak for dit initiativ.

> Se, hvad andre tidligere har fået støtte til

Brug for hjælp?

Kontakt Mads Peter Aagaard Madsen på mail, mads@dn.dk, eller telefon, 20 86 24 94, for gode råd om, hvordan du får støtte til aktiviteter, ansøger og andet.

Organisationskonsulenter:

  • Nord- & Østjylland: Peter Laurents, peter@dn.dk, 30 62 45 42
  • Vestjylland: Thomas Neumann, neumann@dn.dk, 30 23 37 70
  • Sydjylland & Fyn: Mads Peter Aagaard Madsen, mads@dn.dk, 20 86 24 94
  • Sjælland & Hovedstaden: Thomas Eriksen, ter@dn.dk, 31 19 32 58