Naturen kan være forsømt. Heder og enge kan være vokset til med brændenælder eller bjørneklo, være sprunget i skov og må skæres fri for buske, krat og træer. Eller den kan være for tør på grund af uhensigtsmæssigt meget dræning.

Alt efter hvilken tilstand og naturtype der er tale om – våde enge eller tørre overdrev – vil der være forskel på behovet for pleje.

Før en vedvarende naturpleje kan en hedeplejedag være nødvendigt på stærkt tilgroede arealer.

Hedeplejedag fremmer nøjsomme planter

En hedeplejedag kan arrangeres over en eller to arbejdsdage, hvor man samler en gruppe mennesker, som gerne vil give naturen en hånd.

Hedeplejedagen kan også benyttes som rekreativ aktivitet, hvor der skabes adgang til naturen og attraktive udsigtspunkter.

Uanset formålet handler hedeplejedagen om at begrænse konkurrencestærke planter og fremme de nøjsomme planter.

Førstehjælp til en trængt natur

Ønsker man at indlede naturpleje i meget forsømte naturområder, kan det derfor være nødvendigt at inddele naturplejen i to faser.

Indledningsvist kræves en omfattende førstehjælp, hvor det handler om igen at gøre området lysåbent, fjerne næringsstoffer fra området samt evt. sikre vandstanden i området.

Derefter kan man etablere vedvarende form for pleje i form af afgræsning eller høslet, som fastholder området lysåbent.

Ud over at fremme den lysåbne natur, er naturplejen en god måde at få kendskab til naturen. Naturens dynamik udvikler sig år for år, nye planter indvandrer til området – nogle vil dominere, andre forsvinde igen.

Vil du lave en naturplejedag?

5 gode råd til organisering af en naturplejedag

  1. Informer: Skal naturpleje skal være meningsfyldt, så skal man også vide hvad man arbejder hen imod. Start derfor gerne dagen med et lille oplæg om din vision for området.
  2. Aktiviteter for børnene: Man kan sagtens koble naturformidling og naturpleje sammen. Hvis der er et vandløb eller sø ved området, så tag f.eks. fiskenet og syltetøjsglas med, så børnene kan undersøge dyrelivet, eller lav insektvæddeløb på en hvid dug.
  3. Uden mad og drikke duer den frivillige ikke: Det er altid en god idé, at sørge for drikkevarer til frokost. Om eftermiddagen giver et stykke kage og en kop kaffe fra termokanden ny energi.
  4. Gå aldrig ned på grej: En dag med naturpleje kan være hårdt arbejde, men alle bør kunne være med. Små børn kan sagtens klippe med grensaks eller ørnenæb, men bliver måske hurtigt trætte af at slæbe træer væk. Sørg derfor for altid at have nok værktøj med.

alt
Majken Sundahl
Naturvejleder