Danmarks Naturfredningsforening arbejder for mere og vildere natur i Danmark

Over 1.800 arter i fare for helt at forsvinde fra den danske natur. Derfor arbejder vi målrettet for at afsætte 20 procent af Danmarks areal helhjertet til naturen.

Det vil ikke kun give truede dyr som hasselmus og kirkeugle bedre muligheder for at overleve, det vil også give danskerne flere og vildere naturoplevelser.

Politikerne skal sætte fart på de gode beslutninger, så vi ikke mister dyr og planter hvert år, men omvendt får en natur, der stortrives. - Maria Reumert Gjerding, præsident i Danmarks Naturfredningsforening.

Tre gode grunde til at kæmpe for naturen sammen med os

  1. Du bliver en del af den eneste danske forening, der kan rejse fredningssager og sikre Danmarks unikke og dyrebare naturområder for fremtiden.
  2. Du bliver en del af Danmarks største grønne NGO, der skaber resultater for naturen. I 2020 har vi fået 13 nye natur-nationalparker og 46.000 hektar urørt skov på finansloven.
  3. Du får adgang til grønne medlemsfordele og masser af inspiration til at gøre din hverdag grønnere og få flere naturoplevelser.

Lad os gå fra rød til grøn

  • Danmark er det land i EU, der har mindst beskyttet natur.
  • For at bremse tilbagegangen af dyr og planter, skal vi beskytte mindst 20 procent af Danmarks areal, hvor naturen får absolut førsteprioritet.
  • Som medlem bakker du op om vores krav om mere plads til naturen i Danmark.

Over 130.000 medlemmer støtter allerede Danmarks natur

Tak for det ufatteligt vigtige arbejde i gør! - Jakob H.
De passer på vores natur. Det er der SÅ meget brug for. - Ulla K.
Jeg synes, I gør et fantastisk godt arbejde for naturen i Danmark. Godt der er så meget fokus og opmærksomhed, så vi kan få noget af den naturlige natur tilbage. - Berit H.