Hvem arver dig ifølge Arveloven? Hvor meget skal dine arvinger betale i boafgift? Hvor meget koster det at oprette et testamente?

Her på siden kan du finde svar på spørgsmål om arv og testamente.

1. Hvem arver dig ifølge Arveloven?

Det er din familie, som arver, hvis du ikke har oprettet et testamente. Hvis du ikke har familie, arver staten hele dit bo.

Arveloven har opdelt familien i tre arveklasser. Loven fungerer således, at findes der ikke arvinger i 1. arveklasse, så går hele arven videre til 2. arveklasse. Og findes der ikke arvinger i 2. arveklasse, så går arven videre til 3. arveklasse, for til allersidst at gå til Staten.

2. Hvor meget skal dine arvinger betale i boafgift?

Boafgiftens størrelse kommer an på, hvem der arver. Danmarks Naturfredningsforening skal ikke betale boafgift, når vi modtager testamentegaver, dvs. hele arven går direkte til arbejdet for naturen, miljøet og klimaet – dér, hvor der er mest behov.

Ægtefæller, Danmarks Naturfredningsforening og andre humanitære organisationer og fonde skal ikke betale boafgift.

Børn, børnebørn eller disses afkom, herunder stedbørn betaler 15 procent i boafgift. Det gør forældre, plejebørn (på visse betingelser), frasepareret og fraskilt ægtefælle, svigerbørn og personer med fælles bopæl med afdøde i minimun to år (på visse betingelser) betaler også 15 procent.

Andre i familien f.eks. fætre og kusiner, svogre og svigerinder betaler 36,25 procent i boafgift. Det gør papirløse partnere, venner og bekendte også.

3. Du bør oprette et testamente, hvis …

Det kan være svært at overskue, om det kan være relevant for dig at oprette et testamente, men du bør overveje at tale din situation igennem med en advokat, hvis:

  • Du er gift og skilt, og måske gift igen og har dine, mine og fælles børn
  • Du ikke har ægtefælle og børn
  • Du ikke er gift, men bor sammen med en, du ønsker skal arve dig
  • Du har en erhvervsvirksomhed
  • Du vil give dine børn særeje i tilfælde af, at de senere skulle blive skilt
  • Du vil tilgodese en velgørende organisation, hvis sag er vigtig for dig
  • Du vil selv bestemme over din arv og vil være sikker på, at den bliver fordelt, som du ønsker.

Få tilskud til at oprette dit testamente

Danmarks Naturfredningsforening hjælper med betaling af testamentet. Donerer du en del af din arv til Danmarks Naturfredningsforening, kan du få dækket op til 5.000 kr.af omkostningerne til advokaten.

Kontakt vores testamenterådgiver via telefon eller kontaktformularen.

4. Hvor meget kan du bestemme i dit testamente?

Hvis du har ægtefælle eller børn, skal de tilsammen arve minimum 25 procent af det, du efterlader dig. Din ægtefælle er berettiget til 12,5 procent, og børn er berettiget til at dele de resterende 12,5 procent. Det kaldes tvangsarv.

Hvis beløbet af tvangsarven per arving overstiger 1 mio. kroner, kan tvangsarven begrænses til 1 mio. kroner per arving. De resterende 75 procent kan du, ifølge loven, frit bestemme over. Du kan give det til personer eller velgørende formål, som du betyder noget for dig.

Hvis du ikke har børn eller ægtefælle, kan du råde 100 procent over alt, du ejer.

Du kan fordele både beløb, enkelte ting/ejendomme eller procentdele af din arv til personer eller velgørende organisationer. Du kan også indføje bestemmelse om, at dine arvingers arv skal være særeje.

5. Hvor meget koster det at oprette et testamente?

Det koster normalt mellem 3.000 og 8.000 kroner at oprette et testamente i samarbejde med en advokat, afhængig af din situation og ønsker. Dertil kommer 300 kroner til notaren i byretten.

Husk på forhånd at aftale prisen med advokaten, og at du har mulighed for at få et tilskud på op mod 5.000 kroner, når du også giver en gave til Danmarks Naturfredningsforening i dit testamente.

Læs mere information om arv og testamente

Hent PDF'en Værd at vide om arv og testamente her