Hold hånden under kirkeuglen

Kirkeuglen er Danmarks mindste ugle, og vi har under 15 par tilbage i Danmark. Når du giver et bidrag via juleindsamlingen, støtter du Projekt Kirkeugle og hjælper med fodring, forskning og forbedring af levesteder.

Kirkeuglen er alvorligt truet

Der er under 15 kirkeuglepar tilbage i Danmark, og hvis vi mennesker ikke hjælper dem, er det helt sikkert, at kirkeuglerne forsvinder fra den danske natur.

Omkring 1970 var der ellers flere tusinde kirkeugler i Danmark, og den var Jyllands mest almindelige ugle. Men med moderniseringen af landbruget er uglens naturlige levegrundlag så godt som forsvundet.

I dag bor de få tilbageværende kirkeugler på gårde, og her er brug for hjælp til fodring, forskning og forbedring af naturen, så uglerne igen kan få fodfæste og på sigt klare sig selv.

Giv hasselmusen julehjælp

Årets juleindsamling støtter også op om hasselmusen - Danmarks eneste syvsover. Hasselmusen har brug for flere og bedre levesteder i naturen, fordi vores skove er blevet for ensformige. Du støtter Projekt Hasselmus, som går på tre ben:

Hasselmusene har få og spredte levesteder tilbage

Hasselmusen er Danmarks eneste syvsover, og den stiller helt særlige krav til sine levesteder.

Den er afhængig af lysåben og varieret skov med krat, som den kan kravle i for på den måde at undgå at færdes direkte på jorden.

Det betyder også, at hasselmusen generelt ikke krydser åbne arealer, og derfor er flere hasselmus isoleret fra hinanden, hvilket er med til at gøre arten og dens fremtid sårbar.

Hasselmusen findes på forskellige mindre lokaliteter på Midtsjælland og Sydfyn og er også set på ganske få lokaliteter i Østjylland nogle år tilbage.

Naturen i Danmark skal have mere plads

Når du deltager i Danmarks Naturfredningsforenings juleindsamling støtter du samtidig op om vores arbejde for at skabe mere plads til naturen.

Vi arbejder for, at knap 1/3 af Danmarks areal skal være beskyttet natur til gavn for arterne.

 Når du giver en donation til Danmarks Naturfredningsforening i julen, støtter du op om kirkeuglen, hasselmusen samt vores generelle arbejde for truede arter samt mere natur i Danmark. Tak, fordi du betænker naturen i julen - naturen har brug for din hjælp!

Tak, fordi du betænker Danmarks natur i julen.

Tidligere hjalp danskerne disse projekter

På sporet af hasselmusen

I julen 2021 satte bidrag fase 1 af Projekt Hasselmus i gang. Hasselmusen eftersøges nu på specifikke lokaliteter i Jylland med brug af bl.a. vildtkameraer. Vi leder der, hvor der tidligere er registreret hasselmus samt steder, hvor forskerne har grund til at tro, at de befinder sig.

I år samler vi ind til fase 2 af Projekt Hasselmus.

Små mårdyr fik et nyt hjem

Små mårdyr fik julehjælp i 2020, da vi samlede ind til et kæmpe stendige i Vejen, som mårdyrene kan bo i.

Alle de små mårdyr i Danmark, såsom skovmår, ilder og brud, er kategoriseret som enten truede eller sårbare. De mangler varieret natur med masser af gemmesteder. Det fik de med danskernes hjælp mere af i Vejen.

Oddere blev hjulpet under vejen

Hundredevis af danskere gav odderne i Kalundborg julehjælp i 2020 og hjalp på den måde med til at sikre den sjællandske odders overlevelse.

Takket være julebidrag kunne Kalundborg Kommune lave nye livsreddende odderpassager. Det betyder, at odderne kan gå sikkert under landevejsbroen i stedet for at gå op på landevejen, hvor trafikken truer.