De truede dyr har brug for din hjælp

1.844 arter er i fare for at forsvinde fra Danmark, hvis ikke vi gør noget for at redde dem.

Den sørgelige sandhed er, at dyrene mangler levesteder. Byudvikling og landbrug har ædt sig ind på dyrenes domæne og gør, at dyrene kæmper med at etablere robuste bestande.

Det gælder for eksempel hasselmusen, kirkeuglen og flere flagermusarter. Og mange, mange flere.

Men den gode nyhed er, at du kan gøre noget for at hjælpe dem.

Kun under én procent af Danmarks areal er beskyttet, vild natur, der eksisterer på naturens og arternes præmisser. For at give de truede dyr en chance, skal vi have mere beskyttet natur, hvor dyrene kan bo i fred.

Støt nu og giv de truede dyr den fred og ro, de har brug for. Med dit bidrag kan vi gøre endnu mere for at sikre de truede dyrs levesteder, så vi kan have glæde af dem mange år endnu.

Det går dine penge til

Bidrag fra årets juleindsamling går til Danmarks Naturfredningsforenings arbejde for at sikre mere beskyttet natur, hvor de truede dyr kan få fred og ro.

Eksempelvis får vi hvert år gennemført fredninger over hele landet, så mere og mere natur kan sikres til fremtiden, i stedet for at blive pløjet op eller bebygget.

Derudover rejser vi i år penge til tre helt specifikke projekter for truede dyr:

  • Projekt Hasselmus: Hasselmusen er vurderet uddød i Jylland, men et nyligt fund af en hasselmusrede har vækket et håb. Nyt projekt skal gøre os så kloge på hasselmusens levevis, at vi kan hjælpe den med at få fodfæste i Jylland i gen.
  • Projekt Kirkeugle: Projekt kirkeugle skal gennem fodring, forskning og opkøb af mere natur beskytte de 9 registrerede kirkeuglepar, der findes i Danmark.
  • Projekt Birkemus: Med Projekt Birkemus vil forskere finde Danmarks mest truede pattedyr, birkemusen, så den kan få hjælp.

Sidste jul hjalp danskerne disse projekter

Små mårdyr fik et nyt hjem

Små mårdyrarter som ilder og skovmår blev hjulpet i julen 2020, da der blev samlet ind til et kæmpe stendige i Vejen, som mårdyrene kan bo i.

Alle de små mårdyr i Danmark, såsom skovmår, ilder og brud, er kategoriseret som enten truede eller sårbare. De mangler varieret natur med masser af gemmesteder. Det fik de med danskernes hjælp mere af i Vejen.

Julebidrag hjalp oddere udenom trafikken

Sidste år var hundredevis af danskere med til at sikre den sjællandske odders overlevelse.

Takket være julebidrag kunne Kalundborg Kommune lave nye livsreddende odderpassager. Det betyder, at odderne kan gå sikkert under landevejsbroen i stedet for at gå op på landevejen, hvor trafikken truer.